Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Fordeling af arbejdspladser i Nyt SUND er på plads

Den overordnede fordeling af arbejdspladser i Nyt SUND-bygningen er nu fastlagt. Se, hvor de enkelte institutter og afdelinger bliver placeret og hvilke arealer, de hver især vil råde over.

Af Bente Kjær, 02-03-2022

Nedenfor kan du se, hvordan kontorer og arbejdspladser i Nyt SUND-bygningen er fordelt mellem fakultetets forskellige institutter og afdelinger.

Fordelingen, som er godkendt af fakultetsledelsen bestående af dekan, institutledere og fakultetets sekretariatschef, angiver alene den overordnede fordeling af arealer, som vil være afsæt for en videre decentral planlægning.

Det vil sige, at det er institutterne og fakultetssekretariatet selv, som beslutter, hvordan  deres områder skal indrettes, hvor deres forskellige enheder/afdelinger skal placeres - og hvor hver enkelt medarbejder skal have arbejdsplads.

Da denne planlægning foregår lokalt på relevant institut eller på fakultetssekretariatet, kan processen variere. Tag derfor fat i din institutleder eller fakultetssekretariatschefen, hvis du vil vide mere om den decentrale planlægning og tildeling af pladser.


Tildeling af arbejdspladser til medarbejdere:

Det er institutterne og fakultetssekretariatet selv, som beslutter, hvordan deres tildelte områder skal indrettes og hvor hver enkelt medarbejder skal have arbejdsplads. Kontakt derfor din institutleder eller fakultetssekretariatschefen for yderligere information om den proces.

KONTORER OG ARBEJDSPLADSER TIL:

 • Kontorerne er placeret på 1. og 2. sal i Nyt SUND-bygning 45.1
 • Bygning 45.1 er den bygning, der kobler sig til det eksisterende SDU.

Fakultetssekretariatets kontorområde på første sal:

Fakultetssekretariatets kontorer/arbejdspladser på første sal

Se fordelingen af arealer på hele Nyt SUND-bygningens første sal her.


Fakultetssekretariatets kontorområde på anden sal:

Fakultetssekretariatets kontorer/arbejdspladser på anden sal

Se fordelingen af arealer på hele Nyt SUND-bygningens anden sal her.


 • Kontorerne er placeret på 2. sal i Nyt SUND-bygning 45.1.
 • Bygning 45.1 er den bygning, der kobler sig til det eksisterende SDU.

Fællessekretariatet for KI/IRS' kontorområde på første sal:

 

Se fordelingen af arealer på hele Nyt SUND-bygningens første sal her.


 • Kontorerne er placeret på 2. sal i Nyt SUND-bygning 45.1.
 • Bygning 45.1 er den bygning, der kobler sig til det eksisterende SDU.

IOBs kontorer på  anden sal:

Plantegning med IOBs kontorpladser i Nyt SUND-bygningen

Se fordelingen af arealer på hele Nyt SUND-bygningens anden sal her.


 • Arbejdspladserne er placeret i bygning 41 samt 45.1, 2, 3, 4.
 • Bygning 41 eksisterer allerede som en del af SDU.
 • 45.1 er den bygning, som kobler sig til det eksisterende SDU.
 • I de fem bygninger er arbejdspladserne fordelt på 1. og 2. sal.
 • En del af arbejdspladserne er til logerende fra fx OUH.

IMMs arbejdspladser på første sal:

IMMs arealer på første sal i Nyt SUND 

Se fordelingen af arealer på hele Nyt SUND-bygningens første sal her. 


IMMs arbejdspladser på anden sal:

IMMs arealer på anden sal i Nyt SUND 

Se fordelingen af arealer på hele Nyt SUND-bygningens anden sal her.


Bemærk, at vi i 2023-24 kun har adgang til den sydlige del af OU41. Derfor vil fordelingerne blive opdateret i efteråret 2024, da SUND ved årsskiftet 24/25 også får adgang til den nordlige del af OU41.

 • Kontorerne er placeret på 2. sal i Nyt SUND-bygning 45.1 og 45.2
 • Heri er der også tiltænkt pladser til Psykologisk Klinik.
 • Bygning 45.1 er den bygning, der kobler sig til det eksisterende SDU.

IPs kontorområde på anden sal:

IPs arealer i Nyt SUND-bygningen

Se fordelingen af arealer på hele Nyt SUND-bygningens anden sal her.


 • Arbejdspladserne er placeret i bygning 45.1, 2, 3, 4.
 • I bygningerne er arbejdspladserne fordelt på 1. og 2. sal.
 • Arbejdspladserne deles mellem Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST) og Klinisk Institut (KI). 

ISTs arbejdspladser på første sal:

ISTs arealer på første sal i Nyt SUND-bygningen

Se fordelingen af arealer på hele Nyt SUND-bygningens første sal her.


IST/KIs arbejdspladser på anden sal:

ISTs arealer på anden sal i Nyt SUND-bygningen

 Se fordelingen af arealer på hele Nyt SUND-bygningens anden sal her.

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Institut for  Regional Sundhedsforskning (IRS) er ikke tildelt et særligt kontorområde i Nyt SUND-bygningen, men de vil på lige fod med andre have adgang til en række Projekt/flyver/touchdown-pladser:

 • Pladserne er dels placeret i kontorer på 1.  og 2. sal i bygning 45.1 og 45.3. Se plantegninger nedenfor.
 • Derudover har alle - også gæster udefra - adgang til flyver- og touchdownpladser i de åbne områder på kontorgangene.
 • De områder på kontorgangene er således ikke forbeholdt medarbejdere fra et bestemt institut/en bestemt enhed.
  (Områderne indrettes af det institut/den enhed, som de ligger i).

Projekt-/flyverpladser på 1. sal:

Se fordelingen af arealer på hele Nyt SUND-bygningens første sal her.


Projekt-/flyverpladser på 2. sal:

Placering af fluverpladser i Nyt SUND-bygningen

Se fordelingen af arealer på hele Nyt SUND-bygningens anden sal her.


SÆRLIGE OMRÅDER TIL:

 • Anatomi råder over et afgrænset område i Nyt SUND-bygningen.
 • Arbejdspladser i området kan ikke tildeles andre end Anatomis medarbejdere.
 • Området inkluderer også faciliteter til undervisning.
 • Området er placeret i kælderen, i stuen, på 1. og 2. sal  i Nyt SUND-bygning 45.6
 • Bygning 45.6 er den bygning, som kobler sig på Nyt OUH.

Anatomis område i kælderen:

Anatomis område i Nyt SUND-bygningen

Se fordelingen af arealer i hele Nyt SUND-bygningens kælderniveau her.


Anatomis område i stueetagen:

Anatomis område i Nyt SUND-bygningen

Se fordelingen af arealer i hele Nyt SUND-bygningens stueetage her.


Anatomis område på 1. sal:

Anatomis område i Nyt SUND-bygningen

Se fordelingen af arealer på hele Nyt SUND-bygningens første sal her.


Anatomis område på 2. sal:

Anatomis område i Nyt SUND-bygningen

Se fordelingen af arealer på hele Nyt SUND-bygningens anden sal her.


 • BML råder over et afgrænset område i Nyt SUND-bygningen.
 • Arbejdspladser i området kan ikke tildeles andre end BMLs medarbejdere.
 • Området er placeret i stueetagen Nyt SUND-bygning 45.1.
 • Bygning 45.1 er den bygning, som kobler sig på det eksisterende SDU.

BMLs område i stueetagen:

BMLs område i Nyt SUND-bygningen

Se fordelingen af arealer i hele Nyt SUND-bygningens stueetage her.


 • RI råder over et afgrænset område i Nyt SUND-bygningen.
 • Arbejdspladser i området kan ikke tildeles andre end RIs medarbejdere.
 • Området er placeret i kælderen og i stuen i Nyt SUND-bygning 45.6
 • Bygning 45.6 er den bygning, som kobler sig på Nyt OUH.

RIs område i kælderen:

RIs arealer i Nyt SUND-bygningen

Se fordelingen af arealer i hele Nyt SUND-bygningens kælderniveau her.


RIs område i stueetagen:

RIs arealer i Nyt SUND-bygningen

Se fordelingen af arealer i hele Nyt SUND-bygningens stueetage her.


ØVRIGE KONTOROMRÅDER TIL:

I Nyt SUND-bygningen vil der  være adgang til fælles projekt/flyver/touchdown-pladser:

 • Pladserne er dels placeret i kontorer på 1.  og 2. sal i bygning 45.1 og 45.3. Se plantegninger nedenfor.
 • Derudover har alle - også gæster udefra - adgang til flyver- og touchdownpladser i de åbne områder på kontorgangene.
 • De åbne områder på kontorgangene er således ikke forbeholdt medarbejdere fra et bestemt institut/en bestemt enhed.
  (Områderne indrettes af det institut/den enhed, som de ligger i).

Projekt-/flyverpladser på 1. sal:

Se fordelingen af arealer på hele Nyt SUND-bygningens første sal her.


Projekt-/flyverpladser på 2. sal:

Placering af fluverpladser i Nyt SUND-bygningen

Se fordelingen af arealer på hele Nyt SUND-bygningens anden sal her.


Der er også afsat arealer til OUH og andre lejemål i Nyt SUND-bygningen.

Arealerne fremgår ikke specifikt af plantegningerne, men de ligger integreret i områderne til henholdsvis IMM og IST.

Tildeling af arbejdspladser til OUH’er sker i samarbejde med OUH.

 • Kontoret er placeret på 1. sal i Nyt SUND-bygning 45.1.
 • Bygning 45.1 er den bygning, der kobler sig til det eksisterende SDU.

Studenterorganisationernes  kontorer på første sal:

Studenterorganisationernes område i Nyt SUND-bygningen

Se fordelingen af arealer på hele Nyt SUND-bygningens første sal her.Fordelingen af arealer er baseret på:

 • Visionspapiret 2012.
 • Principperne fra den tidlige planlægning/udlægning af Nyt SUND.
 • Bemandingslister.
 • Notat om fleksibel tilstedeværelse.
 • En forventning om fortsat vækst i omsætning/antal brugere på SUND.
 • Aftaler med OUH om forskningstilvækstareal.
 • Aftaler med eksterne om lokaleleje.
 • Aftale om fuld overtagelse af OU41 efter interimsperiode.c

Der vil være en årlig opfølgning på behov for kontorareal ud fra bemandingstal og daglig udnyttelse af arbejdspladserne. Fordeling af kontorarealer i Nyt SUND/OU41 er således et øjebliksbillede og fordelingen kan justeres efter behov for at skabe plads til nye tiltag.

I Nyt SUND er der også områder til:

 • Mødelokaler         
 • Fællesarealer for SDU
 • Fællesarealer for SUND
 • Undervisning
 • Biobank
 • Teknik og drift
 • Birum (tekøkken, printerrum etc.)

Du kan se de forskellige områder markeret på plantegningerne over Nyt SUNDs 4 niveauer her.

Redaktionen afsluttet: 02.03.2022