Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Fra vision til handling: Sådan realiserer vi visionen for Nyt SUND

Frem mod indflytningen i Nyt SUND skal en række initiativer sikre, at vi er godt rustet til at tage bygningen i brug, så de ønskede ændringer i kultur og praksis bliver en realitet.

Af Bente Kjær, 03-02-2021

Nyt SUND-bygningen er konstrueret til at understøtte en relationsorienteret kultur med fokus på samarbejde og vidensdeling. Men bygningen definerer ikke i sig selv kulturen på fremtidens SUND. Det kræver handling.

En tværgående projektorganisation med udgangspunkt i fakultetsledelsen har derfor igangsat forandringsprojektet ”Fra vision til handling”. Det skal implementere en brug af Nyt SUND-bygningen, som tilskynder, at adfærden i organisationen bevæger sig i retning af visionen.

- I Nyt SUND skal en kultur, der styrker samarbejde og samdrift, understøttes, siger Anne Kathrine Overgaard, kontorchef for eksterne projekter på SUND og en del af projektledelsen i forandringsprojektet.

- Derfor skal der skabes rum til den sociale kontakt, som øger viden om, hvad der sker rundt omkring i organisationen, ligesom der skal være plads til fælles brainstorming i fælles omgivelser, præcis som tanken har været med udlægningen af Nyt SUND.

Fokus på kultur, relationer og samarbejde

Forandringsprojektet er forankret i ledelsen, men det vil have fokus på medarbejderperspektivet og vil involvere relevante aktører indefra og udefra.

Det sker via en række delprojekter, hvor nedsatte arbejdsgrupper skal definere konkrete tiltag i forhold brugen af Nyt SUND-bygningen – og kulturen på fremtidens SUND.

- Flere af delprojekterne handler om kultur i forhold til brug af de rammer, vi får stillet til rådighed i den nye bygning. Der bliver eksempelvis kigget på kontorkultur, mødekultur og laboratoriekultur, hvor fællesnævneren er at styrke samarbejdet.

- Generelt kan man sige, at kulturen på Nyt SUND skal understøtte fællesskabet og herigennem både optimere brugen af de fælles faciliteter, den tværgående forskning samt vidensdeling. Sidstnævnte er der også en arbejdsgruppe, der kigger på som en del af forandringsprojektet, slutter Anne Kathrine Overgaard.

Her finder du mere information om de delprojekter, der, som en del af forandringsprojketet, skal understøtte og bidrage til en realisering af visionen for Nyt SUND.

Fra vision til handling

Forandringsprojektet Fra vision til handling består af en række delprojekter, der blandt andet skal kigge på kontorkultur, mødekultur og laboratoriekultur i Nyt SUND.

Visionen for Nyt SUND

Bliv klogere på vision, målsætninger og stratgegiske mål for Nyt SUND her.

Har du spørgsmål om Nyt SUND?

Er der noget, du gerne vil vide om Nyt SUND, så hører vi meget gerne fra dig. Send en mail med spørgsmål, kommentarer, input eller andet til nytsund@health.sdu.dk.

Send mail

Redaktionen afsluttet: 03.02.2021