Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Fire mulige modeller for kontorkultur på SUND

Her beskrives fire modeller for kontorkultur, der kan fungere som  afsæt for arbejdet med fleksibel tilstedeværelse på SUND.

Det er vigtigt at understrege, at ingen af modellerne er en one-size-fits-all løsning, da tildeling af arbejdspladser bør være individuel. De fire forslag skal derfor ses som inspiration til nærmere drøftelse.

Model 1 er beskrevet mere detaljeret end de øvrige, da den bygger på en model udviklet i fakultetssekretariatet, som i øjeblikket  testes. Model 4 er ligeledes baseret på et pilotforsøg i Klinisk Institut.

Fire mulige modeller for kontorkultur på SUND

Et forslag til model for kontorkultur på SUND indebærer en ’fleksibel tilstedeværelse’ med fx to arbejdsdage off-office om ugen.

Det er i tråd med de tendenser, som i øjeblikket ses internationalt, hvor hovedparten af kontorarbejde i fremtiden forventes at være off-office mindst to dagen om ugen, og hvor dagene in-office forventes at blive prioriteret til (sam)arbejde med kollegaer.

På baggrund af lokale drøftelser skal kontortyper præciseres – som eksempelvis:

  • ’Fast’ plads i delekontor (enpersons) - deling over ugens dage
  • ’Fast’ plads i delekontor (flermands) - deling over ugens dage
  • Notatpladser (under 4 timer på arbejdsplads per dag) - fx laboranter
  • ’Flyverpladser’/ikke-fast plads i bestemte arbejdspladsområder (stillekupe a la læsesal)
  • ’Flyverpladser’/ikke-fast plads i bestemte arbejdspladsområder (også til projektmøder for 2-3 personer)
  • Fast personlig fuldtidsplads i enpersonskontor (få)
  • Fast personlig fuldtidsplads i flermandskontor (få)

Oplevelse og arbejdsmiljø:

Den enkelte medarbejder vil opleve en fast tilknytning til et givet overskueligt kontorområde, hvor man kender sine nærmeste naboer og har let adgang til personlige ting i aflåst skab samt til eventuelle hjælpemidler.

Den enkelte medarbejder booker en arbejdsplads maksimum tre dage om ugen. Der er desuden adgang til book-bare møderum samt øvrige nødvendige faciliteter.

Modellen sikrer en god fleksibilitet for medarbejderen, der også via de book-bare møde-/projektrum kan styrke relationer til samarbejdspartnere.

Etablering af få faste arbejdspladser sikrer arbejdsmiljøet for medarbejdere, der kræver særlige hensyn. Tildeling af arbejdsplads kan ikke handle om  titel eller anciennitet, men i stedet spiller fx arbejdsfunktion og andre behov ind. 

Et andet forslag til en model for SUNDs kontorkultur bygger på en mere statisk skifteholdsmodel, hvor to medarbejdere deler én fast arbejdsplads (lige vs. ulige eller 2 vs. 3 dage) med mulighed for at booke ikke-fast arbejdsplads i ’den anden uge’. Møderum er book-bare.

Oplevelse og arbejdsmiljø:

Den enkelte medarbejder vil opleve en fast tilknytning til en given arbejdsplads, hvor man kender sine nærmeste naboer og har let adgang til personlige ting i aflåst skab samt til eventuelle hjælpemidler.

Der er adgang til book-bare møderum samt øvrige nødvendige faciliteter, der giver en vis fleksibilitet.

Et tredje forslag til en model for SUNDs kontorkultur er frie pladser uden booking fx indenfor områder tildelt en given enhed. Det er op til lederen i dialog med medarbejderen at beskrive behov for tilstedeværelse. Møderum er bookbare.

Oplevelse og arbejdsmiljø:

Den enkelte medarbejder vil ikke opleve en fast tilknytning til et bestemt kontorområde. Der er i mindre grad let adgang til personlige artefakter i aflåst skab samt til eventuelle hjælpemidler.

Den enkelte medarbejder kan alt afhængig af personlighed opleve at få et større antal relationer. Andre personligheder vil kunne have svært ved at finde sig til rette med den store omskiftelighed.

Kombi-modellen bygger på et igangværende pilotforsøg på Klinisk Institut. Modellen kombinerer den personlige (lille) arbejdsplads i et fælleskontor med fleksibel tilstedeværelse.

I modellen har hver medarbejder en mindre personlig arbejdsplads, der understøtter det papirløse kontor, med et mindre arbejdsbord. Arbejdsstationerne står tæt -  fx som en ø - hver med plads til skærm, dockingstation og laptop, kontorstol og skuffedarium.

Den enkelte arbejdsstation bruges typisk kun af én person, som har sin faste plads her. Herved skabes fx 2-3 arbejdspladser i et enpersonskontor. Samtidig har medarbejderne aftale om fleksibel tilstedeværelse, så alle ikke er i det fælles kontor på samme tid (jf. Arbejdsmiljølovens krav til luft per person).

Oplevelse og arbejdsmiljø:

Den enkelte medarbejder vil opleve en fast tilknytning til en given arbejdsplads, hvor man kender sine nærmeste naboer og har let adgang til personlige artefakter i aflåst skab samt til eventuelle hjælpemidler.

Der er adgang til book-bare møderum samt øvrige nødvendige faciliteter, der giver en vis fleksibilitet. Modellen giver gode muligheder for understøttelse af sociale fællesskaber og interaktion.

 

Redaktionen afsluttet: