Skip to main content

Nyt SUND

Fællesarealer i Nyt SUND

I galleriet herunder kan du se billeder fra nogle af de mange fællesarealer i Nyt SUND.

Her ses ankomsthallen ved hovedindgangen til Koblingsbygningen, som forbinder Nyt SUND og Nyt OUH. Bagerst i billedet ses væggen ind til Nyt OUH, hvortil der vil være fri passage, når det nye universitetshospital er færdigbygget. (Bente Kjær)

Fra ankomsthallen i Koblingsbygningen er der blandt meget andet adgang til møderummet Dialogen, som kan rumme op til 100 mennesker. Lokalet er beregnet til møder med fokus på forskningsformidling og videndeling. (Bente Kjær)

Her ses Dialogen igen, som man kan kigge ned i fra første sal i Koblingsbygningen. (Bente Kjær)

Fra første sal i Koblingsbygningen kan man bevæge sig gennem Nyt SUND mod det eksisterende SDU via Vidensaksen, som er bygningens hovedstrøg. Her finder man undervisnings- og holdlokaler til venstre og studiezoner til højre. (Bente Kjær)

Her ses Vidensaksen fra modsatte side med kig mod Koblingsbygningen. Vinduet, som kan anes bagerst i billedet, tillader kig ned i møderummet Dialogen. (Bente Kjær)

Fra Vidensaksen kan man dreje ind på forskellige tværgange, som forbinder hovedstrøget med kontorsporet i midten af bygningen og laboratoriesporet, som befinder sig længst mod vest i bygningen. I tværgangene vil man fx finde forskellige uformelle mødesteder, toiletter og udgang til terrasser. (Bente Kjær)

Her ses en tværgang fra modsatte side med kig mod Vidensaksen. (Bente Kjær)

Her ses indgangen til et toilet i en tværgang. (Bente Kjær)

Her ses et opholdsareal i en tværgang, hvor man vil kunne slå sig ned i forbindelse med uformelle møder og pauser. (Bente Kjær)

Fra mange af tværgangene bliver der også udgang til møblerede tagterrasser. (Bente Kjær)

Her ses en tagterrasse fra et kontor. Mens terrassen bliver af træ, vil resten af taget blive dækket med grøn beplantning. (Bente Kjær)

Her ses den grønne beplantning, som med tiden skal dække hele taget ud for terrassen. (Bente Kjær)

Redaktionen afsluttet: