Skip to main content

Nyt SUND

Laboratoriearealer i Nyt SUND

I galleriet herunder kan du se billeder fra nogle af laboratoriearealer i Nyt SUND.

Her ses en del af laboratoriesporet, som befinder sig længst mod vest i bygningen - væk fra letbanen. Her finder man kontorer til venstre og laboratorier til højre. (Bente Kjær)

Her ses laboratoriesporet fra den anden ende, hvor kontorerne så befinder sig til højre og laboratorierne til venstre. (Bente Kjær)

Her ses et kontor med plads til fire personer. Vinduerne i kontorerne her vender mod vest. (Bente Kjær)

Her ses endnu et kontor med plads til fire personer. (Bente Kjær)

I laboratoriesporet er der kig til gangen med laboratorier fra gangen med kontorer. (Bente Kjær)

Der er også passage mellem kontorgangen og laboratoriegangen. Her ses passagen med kig fra laboratorierne mod kontorerne. (Bente Kjær)

Her ses laboratorierfaciliteter med kig mod kontorgangen. (Bente Kjær)

Laboratoriefacilitater med vinduer mod øst. (Bente Kjær)

Laboratoriefacilitater. (Bente Kjær)

Laboratoriefacilitater. (Bente Kjær)

Laboratoriefacilitater. (Bente Kjær)

Laboratoriefacilitater. (Bente Kjær)

Laboratoriefacilitater. (Bente Kjær)

Laboratoriefacilitater. (Bente Kjær)

Laboratoriefacilitater. (Bente Kjær)

Redaktionen afsluttet: