Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Justeret indflytningsplan i Nyt SUND

Den hidtil udmeldte tidsplan med start på indflytning i i Nyt SUND i februar 2023 er ændret. Indflytningen starter først i maj. Sluttidspunktet fastholdes imidlertid og flytteperioden komprimeres.

Nyt SUND består som bekendt af tre projekter: Et byggeprojekt, et flytteprojekt og et ledelses- og visionsprojekt. De tre projekter har mange og tætte afhængigheder, hvor den helt overordnede og indlysende handler om, at byggeprojektet skal levere for, at de to øvrige projekter kan lade sig gøre.

Tidspunkt for færdiggørelsen af byggeriet bliver dermed en milepæl både i forhold til opstart på flytningen af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fra Winsløwparken til Campusvej og fakultetets ibrugtagning af det nye byggeri og realisering af visionen for Nyt SUND.

Den seneste melding fra Vejdirektoratet, som er ansvarlig for byggeriet, lyder, at Vejdirektoratets tidsplan over for entreprenørerne fastholdes. 

Vejdirektoratet vil give SDU adgang til forskellige bygningsafsnit efter den 27. januar 2023.SDU vil derefter i de næste måneder foretage teknisk klargøring af de forskellige bygningsafsnit. Fra den 1. maj 2023 vil SDU igangsætte indflytning i Nyt SUND.

Justering af indflytningsplan

Den hidtil udmeldte tidsplan med start på indflytning i februar 2023 er således ændret. Indflytningen starter først i maj.

Sluttidspunktet fastholdes imidlertid og flytteperioden komprimeres, da det fortsat vil være fordelagtigt både økonomisk og i forhold til forsknings- og undervisningsaktiviteterne, at fraflytte Winsløwparken hurtigt til september 2023 (Biomedicinsk Laboratorium dog først december 2023).

Teknisk Service arbejder på en opdateret projektplan, som medtager det ændrede indflytningstidspunkt samt de forhold omkring flytningen, som er kommet frem på møderne mellem Teknisk Service og enhederne senest på den netop afsluttede 2. runde flyttemøder.

Tempoet i aktiviteter fastholdes

Den justerede tidsplan betyder, at tempoet i projektets aktiviteter skal fastholdes.

Den komprimerede flytteperiode vil stille ekstra krav til grundigheden i planlægningen af selve flytningen. Til gengæld ser vi ind i et scenarie med en langt højere grad af sikkerhed for holdbarheden af indflytningstidspunktet med deraf følgende stabilitet i planlægning, prioritering af ressourcer - såvel interne som eksterne - samt endelig gennemførelse af flytningen.

Vi er klar over, at vished om flyttetidspunkt og -varighed vil være stærkt efterspurgt oven på meldingen om ændringen. Vi skynder os, men vil også gerne gøre arbejdert ordentligt, så hav lidt tålmodighed.

Thomas Buchvald Vind, universitetsdirektør.

Redaktionen afsluttet: 03.11.2022