Skip to main content
Nyt SUND

Nyt SUND, fleksibilitet og fælles brug – og hvad så?

Måske har du hørt, at vi med Nyt SUND skaber rammerne for en relationsorienteret kultur med fokus på fleksibilitet og fælles brug. Men hvad betyder det egentlig?

Af Bente Kjær, 18-11-2021

En god arbejdsplads er mere end blot et personligt rum med et skrivebord og en stol. Den er mere som et landskab, der giver rum til specifikke og alsidige behov, til bevægelse og interaktion.

Landskabstanken betyder, at man som medarbejder ikke gør alting i det samme rum. Man bevæger sig derimod rundt i landskabet i løbet af arbejdsdagen afhængigt af opgaver og aktiviteter.

Det landskab, der tilsammen udgør Nyt SUND er lyst, venligt og imødekommende. Og det er anlagt med tanke for arbejdsfællesskaber, relationer, samarbejde og individuelt arbejde.

Det betyder blandt andet:

1. At Nyt SUND-bygningen rummer både individuelle kontorarbejdspladser og fælles faciliteter.

Kontorarbejdspladserne er placeret i kontorer til typisk en, to, tre eller fire personer, som er omkranset af fælles faciliteter.

De fælles faciliteter er uformelle mødesteder, pauseområder, tekøkken, printerrum, møderum, udearealer, spiseområde med videre. 

Mens selve kontorarbejdspladsen er til det individuelle arbejde, er der altså masser af faciliteter og rum til andre aktiviteter.

Læs mere om kontorlandskabet og indretning af kontorer i Nyt SUND her.

2. At der i Nyt SUND er et særligt fokus på fælles brug og udnyttelse af faciliteter og ressourcer. 

Når vi deles om faciliteterne og udnytter ressourcerne i fællesskab, optimerer vi den måde, vi bruger bygningen på. 

Samtidig er det hensigten, at fælles brug af faciliteter giver mere viden om hinandens arbejde og kompetencer, hvilket vil være til gavn for fællesskabet på tværs af enheder.

Desuden vil opmærksomheden på fælles brug og udnyttelse af ressourcer betyde, at flere grupper kan gå sammen om indkøb og dermed eksempelvis købe ét virkeligt godt apparat frem for to mindre gode.

3. At der med Nyt SUND bliver et øget fokus på mulighederne for fleksibel tilstedeværelse. 

Hvis vi har mulighed for at tilrettelægge vores fysiske tilstedeværelse på arbejdspladsen mere fleksibelt, kan det forbedre vores work-life-balance og dermed øge både trivsel og effektivitet.

Samtidig muliggør fleksibel tilstedeværelse også, at vi kan indrette vores arbejdsdag i forhold til den type opgaver, vi skal løse. Mens individuelle opgaver, som kræver fordybelse og ro, eksempelvis kan foregå hjemmefra, kan vi møde ind fysisk på arbejdspladsen for at dyrke fællesskaberne og løse opgaver sammen. 

Sidst men ikke mindst understøtter fleksibel tilstedeværelse også en bedre udnyttelse af rum og faciliteter. Det vil fx betyde, at flere medarbejdere kan deles om en kontorarbejdsplads, så ingen pladser står ubrugte hen i løbet af ugen.  

Læs mere om fleksibel tilstedeværelse på SUND her.

Hvad sker der så i virkeligheden?

Selvom vi med Nyt SUND således skaber rammerne for en arbejdsplads med fokus på relationer, fleksibilitet og fælles brug, er det vanskeligt at forudsige, hvordan vi som medarbejdere i virkeligheden vil udfylde og udnytte de rammer.

Vi skal derfor følge vores brug af Nyt SUND-bygningen og dens faciliteter de første par år, så vi er opmærksomme på at tilpasse og justere det, som ikke fungerer, mens vi kan udbrede det, som virker godt.

Det samme gælder for fleksibel tilstedeværelse. Det også nødvendigt, at vi følger op på erfaringer med nye arbejdsformer og er opmærksomme på nye muligheder, forventninger og behov.

På tværs af fakultetet er vi faktisk allerede nu i fuld gang med at danne os erfaringer med nye måder at arbejde og mødes på. Det sker i to pilotprojekter om henholdsvis fleksibel kontorkultur og mødekultur, hvor fakultetssekretariatet og flere af fakultetets institutter bidrager med input og viden.

Pilotprojektet om mødekultur skal teste mødetyper og møderum, mens piloten om kontorkultur skal afprøve modeller for fleksibel arbejdstilrettelæggelse og fælles anvendelse af fysiske rammer. 

Læs mere om pilotprojekterne her.

Kontorlandskabet

Kontorlandskabet i Nyt SUND bliver lyst og imødekommende med plads til både samarbejde og individuelt arbejde – og til at dyrke og styrke relationer og arbejdsfællesskaber.

Her får du svar på, hvordan kontorlandskabet og kontorerne er indrettet i Nyt SUND.

Pilotprojekter

På tværs af fakultetet er vi i gang med at danne os erfaringer med nye måder at arbejde og mødes på. Det sker i to pilotprojekter om henholdsvis fleksibel kontorkultur og mødekultur.

Her kan du læse mere om piloterne i mødekultur og kontorkultur, som henholdsvis skal teste mødetyper og møderum samt modeller for fleksibel arbejdstilrettelæggelse og fælles anvendelse af fysiske rammer.

Redaktionen afsluttet: 18.11.2021