Skip to main content
Nyt SUND

Sådan bliver de udendørs arealer omkring Nyt SUND

600 meter stier, cykelparkering til 650 cykler og et samlet fliseareal på 6.000 kvadratmeter. Det er noget af det, som skal etableres omkring Nyt SUND frem mod indflytningen i 2023.

Af Bente Kjær, 06-07-2022

Skov, åbne marker, levende hegn, vandløb og regnvandsbassiner veksler ind mellem hinanden og danner tilsammen en mosaik af levesteder for mange dyr og planter. Landskabet omkring Nyt SUND er noget ganske særligt. 

Derfor er der i byggeriet arbejdet meget på at få skabt et visuelt udtryk, som både tager hensyn til det eksisterende landskab og samtidig udnytter de fantastiske muligheder, der er i at være så tæt på naturen.

Mellem bygningerne bliver der således etableret gårdhaver, mens naturen også bliver trukket ind under bygningerne. Her vil den danne ramme om uderum og områder til møder, bevægelse og cykelparkering.

Derudover vil et rigt system af gang- og cykelstier omkring Nyt SUND opfordre til brug af omgivelserne, hvor også Killerup Rende, som i byggeperioden har været rørlagt, lukkes op igen og vil indgå som et flot element i det fremtidige landskab omkring fakultetet.

Find svar på spørgsmål om Nyt SUND

I vores FAQ om Nyt SUND finder du svar på en lang række spørgsmål om alt fra byggeri over kultur til parkering og indretning af kontorer.

Find svar på spørgsmål om Nyt SUND i FAQ'en her.

Opgaven med at etablere belægning og beplantning omkring Nyt SUND er netop blevet tildelt O.K. Nygaard Anlægsgartner, som nu blandt andet kan gå i gang med:

  • Anlæg af cirka 600 meter stier.
  • Anlæg af to større pladser.
  • Anlæg af gårdrum på terræn og på 1. salsniveau.
  • Etablering af cykelparkering til cirka 650 cykler.

Det samlede fliseareal vil udgøre cirka 6.000 kvadratmeter.

Nyt SUND med letbanen løbende langs bygningen

Nyt SUND med kig mod Nyt OUH

Redaktionen afsluttet: 06.07.2022