Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Sådan ser kontorlandskabet ud i Nyt SUND

Kontorlandskabet i Nyt SUND bliver lyst og imødekommende med plads til både samarbejde og individuelt arbejde – og til at dyrke og styrke relationer og arbejdsfællesskaber. Her får du svar på, hvordan det afspejler sig i indretningen.

Af Bente Kjær, 18-11-2021

1. Hvor er kontorerne placeret?

Nyt SUND er overordnet udlagt i tre nord-sydgående spor fordelt på tre etager. På første sal er kontorerne placeret i det midterste spor centralt for såvel laboratorier mod vest som for undervisningsarealer mod øst.

På anden sal ligger kontorerne ligeledes i det midterste spor, mens de her også er placeret i det østlige spor ovenpå undervisningsarealerne. Derudover indrettes der kontorarbejdspladser til laboranter og forskere umiddelbart overfor laboratorierne i det vestlige spor på både første og anden sal.

Der vil desuden også være kontorarealer i det område, man ankommer til via Nyt SUNDs hovedindgang, hvilket er det samme område, som støder op til Stenten i den eksisterende SDU-bygning.

 • På tegningen nedenfor ses de 3 overordnede spor i bygningen, hvor kontorerne er placeret i midten.
 • Du kan se plantegninger af henholds første sal her og anden sal her.

 Placering af funktioner i Nyt SUND


2. Hvordan er kontorlandskabet indrettet?

Kontorgange:
Kontorsporene er opdelt i en række forskellige kontorgange, der løber langs bygningen. De afgrænses af tværgående korridorer, som forbinder bygningens tre nord-sydgående spor.

Hver kontorgang består af en midtergang med adgang til aflukkede kontorer på begge sider. Kontorerne, som har plads til 1, 2, 3 eller 4 personer, har alle vinduer ud mod det fri, mens de har glasfronter/døre ud mod midtergangen. Det gør kontorgangen lys og imødekommende, ligesom det integrerer kontorarbejdspladserne i omgivelserne.

Ud over de lukkede kontorer rummer en kontorgang også et åbent område i midten med plads til fx flyverpladser og pladser til kortere ophold, hvor man kan sidde flere sammen i et større fællesskab på tværs af kontorer. Derudover finder man tekøkken, møderum og toilet i enderne af kontorgangen ud mod de tværgående korridorer. 

 • På plantegningen nedenfor kan du se et eksempel på en kontorgang med tværgående korridorer i hver ende af gangen.
 • Under tegningen kan du se en video fra byggeriet, som viser en kontorgang under opbygning. På videoen ser du først tværgangen, inden du bevæger dig ind på kontorgangen. 

Tværgående korridorer:
Mødesteder og mødelokaler, tekøkkener og lignende er placeret let tilgængeligt i eller tæt på de tværgående korridorer for at opfordre til uformelle møder og pauser på tværs af institutter og afdelinger.

Det betyder også, at grænserne mellem de forskellige institutter og afdelinger bliver mere flydende – og at ’dit og mit’ bliver til vores med hensyn til eksempelvis mødelokaler, printerum og uformelle mødesteder.

På tegningen nedenfor kan du se et eksempel på en tværgående korridor med uformelle mødesteder, adgang til mødelokaler, udgang til terrasser og andre fælles funktioner.

Tværgangene


3. Hvordan er kontorerne indrettet?

Kontorerne udføres primært som aflukkede kontorer i størrelserne 9,3 m2, 14,2 m2 og 22,6 m2. Det vil  typisk give plads til henholdsvis  1, 2, 3 eller 4 personer.

Alle kontorer har oplukkelige vinduer ud mod det fri og glasfront/dør ud mod det gangareal, som løber ned gennem kontorgangen. Vinduer og glasfronter/døre bidrager til, at både midtergang og kontorer fremstår lyse og indbydende. Glasfronter/døre vil kunne afskærmes efter behov.

Kontorerne ventileres mekanisk fra 1 time før normal arbejdstid til kl. ca. 22.00, hvormed der altid vil være frisk luft, når man møder ind. Uden for dette tidspunkt vil ventilationen starte, når man træder ind på kontorgangen. Den mekaniske ventilation påvirkes ikke af om vinduer er åbne eller lukkede.

I galleriet nederst på siden kan du dels se illustrationer af kontorerne og dels billeder fra byggeriet, hvor kontorerne er under opbygning.

Specifik indretning af kontorer
Selvom kontorerne som udgangspunkt er indrettet til 1-4 personer, er der mulighed for lokal variation, idet kontorerne er bygget op omkring fleksible standardmoduler.

Det betyder, at man decentralt kan tilpasse indretningen, så den understøtter de mennesker, der skal bruge kontorpladserne i hverdagen.

Det betyder også, at beslutninger vedrørende en mere nøjagtig og detaljeret indretning af kontorer sker på de enkelte institutter og i fakultetssekretariatet, hvor også fordelingen af kontorpladser mellem enheder og medarbejdere vil finde sted.


Her ses illustrationer af kontorer til 1 person.

Her ses et kontor til 1 person, som er under opbygning i Nyt SUND-byggeriet.

Her ses illustrationer af kontorer til 2 personer.

Her ses illustrationer af kontorer til 3-4 personer.

Her ses et kontor til 3-4 personer, som er under opbygning i Nyt SUND-byggeriet.

Kontorlandskabet rummer:

 • Kontorgange med 1-4 personers kontorer og semiåbne områder, hvor man kan sidde flere sammen i et større fællesskab.
 • Fællesfunktioner så som tekøkken, møderum og printerrum nær de tværgående korridorer.
 • Uformelle mødesteder i tværkorridorer flere steder med udgang til terrasse.
 • Adgang til 45 mødelokaler til forskellige typer møder.

Et typisk kontor har:

 • En størrelse på 9,3 m2, 14,2 m2 eller 22,6 m2.
 • Plads til 1, 2, 3 eller 4 personer.
 • Vinduer ud mod det fri, som kan lukkes op efter behov.
 • Glasfront/dør ud mod gangareal, som kan afskærmes efter behov
Redaktionen afsluttet: 17.11.2021