Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Fokus på translationel forskning

Den strategiske opmærksomhed på translationel forskning giver SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

Translationel forskning er en åben og effektiv arbejdsform, der tillader Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets at nå visionen: At forbedre menneskers sundhed.

Sundheden forbedres gennem bedre forebyggelse, bedre interventioner bedre diagnosticering, bedre lægemidler og behandlinger med videre.

Arbejdsformen muliggør en kort vej fra forskning til anvendelse og til ny forskning. Dette sker i samarbejde med eksterne parter som hospitaler, regioner, kommuner, styrelser, patientforeninger og andre.

Det strategiske fokus på translationel forskning blive tydeliggjort i det opdaterede visionspapir. Læs afsnittet om translationel forskning i visionspapiret her.

Redaktionen afsluttet: 09.05.2012