Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

I efteråret 2023 tages Nyt SUND i brug til undervisning

Den undervisning på SUND, som i dag foregår i Winsløvparken, forventes at foregå i Nyt SUND-bygningen fra semesterstart i efteråret 2023.

Af Bente Kjær, 25-04-2022

Nyt SUND-bygningen står klar i februar 2023, hvorefter Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan flytte ind i det nye hus. Sammenlagt kommer flytningen til at strække sig over det meste af 2023.

Det skyldes blandt andet, at det ikke er muligt at flytte alle enheder og områder på én gang, hvorfor flytningen af diverse aktiviteter kommer til at foregå på forskellige tidspunkter og i forskellige tempi.

Det er også tilfældet, når det drejer sig om flytning af undervisningsfaciliteter fra Winsløwparken til Nyt SUND. Her løber flytteperioden fra marts til september 2023. Læs mere om flytningen her.

Undervisning i Nyt SUND-bygningen

Med flytningen veloverstået forventes hovedparten af den undervisning, som i dag foregår i Winsløvparken og i Klinikbygningen på OUH, at foregå i Nyt SUND fra semesterstart i efteråret 2023.

Det fortæller Anne Mølgaard Nielsen, som er projektleder i Nyt SUND-delprojektet vedrørende undervisning og studiemiljø. Hun fortæller samtidig, at noget undervisning dog forventes at blive fastholdt i Klinikbygningen:

- Visse undervisningsaktiviteter er afhængige af OUH - bl.a. aktiviteter tilknyttet Laboratoriet for Kliniske Færdigheder. Her forventes undervisningen derfor fortsat at finde  sted i Klinikbygningen og følge flytningen af OUH.

Der arbejdes på at få puslespillet til at gå op

Idet undervisningen ikke bare kan flyttes 1 til 1 fra den eksisterende lokation til Nyt SUND, bliver der en overgangsperiode, hvor vi skal tilpasse os forholdene, indtil vi er helt på plads i den nye bygning.

Med Anne Mølgaard Nielsen i spidsen bliver der i øjeblikket derfor arbejdet på at skitsere et årshjul for undervisning og eksamen på SUND med henblik på at kunne tilrettelægge og afvikle alle aktiviteter så gnidningsfrit som muligt.

- Vi kigger på, hvordan puslespillet kan gå op baseret på de mange hensyn, der skal tages i forhold til fx skemaplanlægning og brug af lokationer, lyder det således fra projektlederen.

HUSK!

Du er meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål om undervisning og undervisningsfaciliteter i Nyt SUND såvel som spørgsmål om det nye SUND i det hele taget.

Skriv til os på nytsund@health.sdu.dk

Flytning af aktiviteter i Klinikbygningen:

Flytning af visse aktiviteter i Klinikbygningen afventer afklaring i forhold til OUHs flytteplaner. Et bud kunne være fra efterårssemesteret 2024, men det er endnu usikkert.

Indretning af undervisningslokaler:

Med afsæt i visionen for Nyt SUND arbejdes der i øjeblikket også på at komme med forslag til indretning  og anvendelse af undervisningslokaler for at opnå moderne og visionære undervisningsfaciliteter i den nye fakultetsbygning.

Helt konkret er der arbejdsgrupper, som fokuserer på indretning og anvendelse af følgende lokaler:

  • Øvelseslaboratorier til fysiologiøvelser.
  • Lokaler til brug i anatomi-undervisning inkl. histologisal og dissektionssal.
  • Færdighedslaboratorium med brikse.
  • Almindelige undervisningslokaler, grupperum og auditorier inkl. lokaler, der ligeledes skal kunne anvendes til færdighedstræning.

Du kan læse mere om undervisning- og studiefaciliteter her, hvor du får et overordnet indblik i Nyt SUNDs undervisningsarealer og studiemiljø

Redaktionen afsluttet: 25.04.2022