Skip to main content

Nyt SUND-bygningen

Nyt SUND-bygningen er SDUs del af Nyt OUH/SDU-projektet. Bygningen, der vil koble Nyt OUH med SDU på Campus Odense, bliver arbejdsplads for tusindvis af medarbejdere og studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Herunder finder du mere information om Nyt SUND-bygningen. Du kan blandt andet kan få indblik i bygningens arkitektur og indretning samt de faciliteter og det miljø, som kommer til at sætte rammerne for forskning, undervisning og administration på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i fremtiden.

Fakta om bygningen

  • Nyt SUND-bygningen er 50.000 m2. 
  • På tre etager skal den rumme laboratorier, undervisningslokaler, kontorer og auditorier foruden dyrestalde og faciliteter til anatomi og retsmedicinsk institut.
  • Fakultetsbygningen forventes ibrugtaget i starten af 2023.

Sidst opdateret: 02.02.2021