Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

SUND og NAT skaber bæredygtige laboratorier sammen

Medarbejdere på SUND og NAT har formået at reducere energiforbruget i deres forskningslaboratorier i en sådan grad, at SDU nu er det første universitet i Norden med miljø-certificerede laboratorier.

Af Bente Kjær, 28-10-2021

Når SUND flytter til campus i 2023, bliver vi naboer til NAT, som vi også kommer til at dele laboratorier med. Det vil danne grobund for et styrket samarbejde, som på mange måder allerede eksisterer - blandt andet via projektet ”My Green Lab”.

Her samarbejder IMM på SUND og BMB på NAT og Teknisk Service om at udvikle en bæredygtig laboratoriekultur i tæt dialog med ansatte og studerende. Det sker via en certificeringsproces, som kan forbedre bæredygtigheden af forskningslaboratorier fundamentalt og permanent.

De deltagende laboratorier er allerede godt i gang med at implementere bæredygtige løsninger. Faktisk er de så langt i processen, at de hen over sommeren blev Green Lab-certificeret som de første laboratorier i Danmark - og de første universitetslaboratorier i Norden.

- Det er med stor fornøjelse, at jeg ser, at SDU er blevet bæredygtigheds-certificeret med Green Lab. Det er den rigtige vej at gå, da vi alle skal tage aktiv del i at minimere klimaforandringerne. En sådan certificering passer rigtig godt ind i SDUs strategi vedrørende verdensmålene. Så, stort tillykke til SDU, til de respektive institutter, lyder det fra Sebastian Mernild, prorektor på SDU og professor i klimaforandringer.

Har sparet strøm svarende til 26 husstande

Biovidenskabelige forskningslaboratorier har ofte et meget højt forbrug at energi. Ét hovedfokus for de deltagende laboratorier har i første omgang derfor været at reducere energiforbruget i forbindelse med opbevaring af prøver på køl. Det fortæller My Green Lab-projektleder Marianne Due:

- Her har BMB blandt andet valgt at hæve temperaturen på deres frysere fra -80 til -70 grader. Sammen med en række andre tiltag, betyder det, at de nu sparer det, der svarer til strømforbruget i 26 husstande alene forbindelse med køling af prøver.

- IMM har i forbindelse med flytningen til Nyt SUND valgt at erstatte deres traditionelle frysere med nitrogenfrysere. Sammen med en større oprydning af prøver, som reducerer behovet for fryserkapacitet, forventer de, at det vil mindske energiforbruget markant.

Mindre plastic ind og ud af laboratorierne

I efteråret 2021 går laboratorierne i gang med næste certificeringsrunde med henblik på at implementere flere bæredygtige tiltag. Her vil institutterne blandt andet have fokus på deres forbrug af plastik i forbindelse med både indkøb af engangslaboratorievarer og indpakning i plastik.

- De vil blandt andet forsøge at påvirke både det kommende udbud på laboratorievarer og aftagerne af plastikaffaldet, således at den mængde plastik, vi får ind i huset, reduceres og er mærket tydeligt op, så plastikken kan finsorteres og genbruges, forklarer Marianne Due.

- Desuden vil IMM og BMB i samarbejde med Teknisk Service og arbejdsmiljøgrupperne reducere antallet af kemikalieaftræksskabe, der står tændt. Vel at bemærke uden at slække på sikkerheden, lyder det fra projektlederen.

Der arbejdes hårdt på at blive grøn

En Green Lab-certificering består af fem trin, som bevæger sig fra niveau 1 til 5, fra bronze til grøn. Hvilken certificering laboratoriet får og hvilket niveau på bæredygtigheds-skalaen, det dermed befinder sig på, fastsættes af den procentvise implementering af ”green lab-standarder”, som er indført i laboratoriet.

Efter første certificeringsrunde har de deltagende forskningssektioner på BMB og IMM fået tildelt guld, sølv og bronze. Men de er, som nævnt, allerede i gang med at planlægge tiltag til næste certificeringsrunde med en ambition om at få tildelt den grønne farve.

- Der vil blive arbejdet hårdt på at komme højere op af skalaen - og forhåbentlig bliver projektet ikke forstyrret af Corona i næste runde. Så det skulle bestemt være muligt indenfor det næste år til halvandet, vurderer Marianne Due.

Ønsker du mere information om My Green Lab-projektet på SDU, er du velkommen til at kontakte projektleder Marianne Pia Due: mdue@bmb.sdu.dk

My Green Lab

De emner, My Green Lab ser på, når laboratoriet skal vurderes i forbindelse med certificeringen, er blandt andre: Elektricitet, belysning, opbevaringer på køl, brug af ventilation, vand, lagerstyring, indkøb, genbrug, mulighed for at dele, affaldsreduktion, håndtering af farligt affald, substitutioner til mere grøn kemi, rejsemåder med videre. 

Læs mere om certificeringerne og certificeringsprocessen her.

Fælles forskningsfaciliteter og funktioner i Nyt SUND

Forskningsfaciliteterne i Nyt SUND er planlagt, så en del af universitetshospitalets forskning bliver placeret i Nyt SUND og enkelte af SUNDs laboratorier er placeret i Nyt OUH tæt på de kliniske funktioner. Også koblingen mellem Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab bliver prioriteret, så der er ubesværet adgang mellem fakulteterne for forskerne, som også vil have fælles møde- og opholdsfaciliteter.

Læs mere om forskning og forskningsfaciliteter i Nyt SUND her.

De skal flytte til Nyt SUND

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets aktiviteter i Winsløwparken og på dele af Campus Odense skal flytte til Nyt SUND-bygningen. Det gælder følgende:

  • Institut for Molekylær Medicin
  • Institut for Sundhedstjenesteforskning
  • Klinisk Institut (sekretariat) – forskningsarealer er integreret i OUH/Nyt OUH
  • Institut for Regional Sundhedsforskning (sekretariat)
  • Institut for Psykologi
  • Retsmedicinsk Institut
  • Afdeling for Anatomi
  • Undervisningsfaciliteter
  • Fakultetssekretariatet
Redaktionen afsluttet: 28.10.2021