Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Fordeling af pladser i Nyt SUND er nu endeligt fastlagt

Pladsfordelingen i Nyt SUND er blevet revideret og nu endeligt fastlagt. Se, hvor de enkelte institutter og enheder kommer til at bo, når vi flytter til Nyt SUND fra maj 2023.

Af Bente Kjær, 24-11-2022

I tæt samarbejde med institutledere, sekretariatschef og prodekan er pladsfordelingen i Nyt SUND blevet revideret, hvormed den endelige plantegning nu er på plads til indflytningen i maj 2023.

Plantegningen viser, hvordan kontorer og arbejdspladser i Nyt SUND-bygningen er fordelt mellem fakultetets forskellige institutter og enheder – og hvilke arealer de hver især råder over.

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at denne fordeling og råderet ikke ændrer ved kontorkulturen i Nyt SUND, som fordrer, at vi skal deles om faciliteterne.

Vi deler kaffe og kontorpladser

At vi skal deles om faciliteterne betyder blandt andet, at alle har adgang til fælles book-bare projektrum, ligesom alle kan benytte flyverpladser i kontorgangenes åbne områder - uanset tilhørsforhold.

Det fortæller program- og projektleder Anne Kathrine Overgaard.

- Det betyder samtidig, at der i princippet ikke findes private kontorpladser. Alle kontorpladser skal være tilgængelige for alle, så pladser ikke står tomme samtidig med, at en kollega mangler et sted at slå sig ned, forklarer hun.

- Desuden er tekøkkener og mødelokaler også fællesfaciliteter, så prøv gerne kaffen hos naboen og få en snak med kolleger, som du måske ikke ser så tit, lyder opfordringen fra Anne Kathrine Overgaard.


Opdatering af fordeling i 2024:

Bemærk, at vi i 2023-2024 kun har adgang til den sydlige del af OU41. Derfor vil fordelingen blive opdateret i efteråret 2024, da SUND ved årsskiftet 2024/2025 også får adgang til den nordlige del af OU41.

Lokal planlægning:

Placering af afdelinger og medarbejdere sker lokalt. Tag derfor fat i din institutleder eller sekretariatschefen, hvis du vil vide mere.

Redaktionen afsluttet: 24.11.2022