Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyt SUND

Forsinket ibrugtagning af Biobanken i Nyt SUND

Biobanken i Nyt SUND bliver først klar til brug fra årsskiftet og ikke som planlagt fra slutningen af oktober.

Udfordringer med utilstrækkelig ventilation har udskudt ibrugtagningen af Biobanken i Nyt SUND.

Diverse tests har nu afklaret karakter og omfang af problemerne, mens et løsningsscenarie er fundet og udbedring sat i gang. Der er imidlertid lang leveringstid på de anlæg, som skal installeres.

Ibrugtagning af Biobanken vil derfor ikke kunne ske som planlagt fra slutningen af oktober men først fra årsskiftet og frem.

Flytning af resterende enheder i WP fastholdes

Projektets styregruppe har sammen med institutlederne for IST og IMM og efter høring hos berørte forskningsledere vurderet, at flytningen af de resterende enheder i Winsløwparken vanskeligt kan udskydes en gang til.

Der er derfor tilslutning til at fastholde den gældende tidsplan for flytning af enhederne og dermed flytte uden Biobanken med en interim-periode på ca. to måneder, hvor man fortsat har materiale i frysere i WP.

Det er en træls situation, men vurderingen har været, at vi i tæt samspil kan finde midlertidige løsninger, der kan sikre, at den daglige drift kan opretholdes i perioden til Biobanken er klar til brug i Nyt SUND.

Se den opdaterede indflytningsplan her.


Teknisk Service står til rådighed og vil aftale nærmere med de berørte enheder.

Generelt vil Teknisk Service via 8866@sdu.dk håndtere de spørgsmål, der må dukke op i relation til denne udmelding samt andet vedrørende flytningen til Nyt SUND.

- Henrik Mørkenborg Ravn, Områdechef, Teknisk Service


Redaktionen afsluttet: 18.09.2023