Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
SUND 2023

Forskning på fremtidens SUND - hvordan gør vi det bedst sammen?

Sammen med fakultetsledelsen har forskere på tværs af SUNDs institutter netop skudt gang i arbejdet med en fælles forskningsstrategi for fakultetet. Strategien skal lanceres i forbindelse med flytningen til Nyt SUND i starten af 2023.

Af Bente Kjær, 06-04-2022

Arbejdet med at formulere en forskningsstrategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er igangsat af fakultetsledelsen bestående af dekan, prodekan, sekretariatschef og institutledere.

Det er sket ud fra et ønske om at skærpe fakultetets forskningsmæssige profil og at etablere et fælles fokus på forskningsaktiviteterne på fakultetet.

Prodekan for Forskning og Innovation, Uffe Holmskov, står i spidsen for arbejdet og den gruppe af forskere, der sammen med fakultetsledelsen, RIO og partnere fra OUH og de regionale sygehuse, skal udarbejde et forslag til en  forskningsstrategi for SUND.

Yngre forskere skal hjælpe med at vise vejen

Når Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet flytter til Campus Odense i 2023, får vi en unik placering mellem det eksisterende SDU og Nyt OUH, som giver unikke muligheder for vores forskning.

- Det giver nye muligheder for tværfaglige samarbejder, som kan adressere de udfordringer, samfundet står overfor i relation til sundhed og sygdom i de kommende år, forklarer Uffe Holmskov og tilføjer:

- Hvordan vi bedst udnytter disse nye muligheder og dermed giver forskningen optimale vilkår, er noget af det, arbejdet med forskningsstrategien skal være med til at kortlægge.

Og her har Uffe Holmskov en særlig tiltro til den række af yngre forskere, som er inviteret ind i strategiprocessen:

- Jeg er sikker på, at vi med deres hjælp kan sætte retning for og anvise vejen til, hvordan SUND bedst muligt hjælper med at løse disse opgaver.

Hvad skal det ende med?

Målet med arbejdet er, at vi i forbindelse med flytningen til Nyt SUND i 2023 står med en kort, enkelt og motiverende forskningsstrategi for SUND, som:

  • Involverer incitamenter fra forskerne.
  • Sikrer grundlag for et forstærket samarbejde og partnerskab med relevante fonde i fremtiden.
  • Giver grundlag for efterfølgende implementering og opfølgning.
  • Rækker fem år frem i tiden.

Desuden er målet, at strategien forholder sig til:

  • Fremtidsbilledet: Hvordan ser forskningens fremtid ud om 5 år?
  • Forskerne: Hvordan styrker vi motivation og trivsel i arbejdet med forskningsresultater?
  • Finansiering: Hvordan ser mulighederne ud for at løfte den eksterne finansiering?
  • Forskningsprioritering: Kan man prioritere? Og hvordan giver det mening at gøre det?
  • Forbedringer: Hvilket forbedringer kan løfte vores forskning?

Frem mod lancering af strategien bliver der løbende afholdt møder i forskningsstrategi-gruppen, mens der i processen også sikres involvering internt på SUND og SDU samt dialog med eksterne hovedinteressenter.

Hvem er med?

Sammen med ledelsen bidrager forskere på tværs af SUNDs institutter til arbejdet med at formulere en fælles forskningsstrategi for fakultetet.

Se en oversigt over forskningsstrategigruppens medlemmer her.

HUSK!

Du er altid meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål om arbejdet med forskningsstrategien og SUND 2023.

Skriv til os på nytsund@health.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 06.04.2022