Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Forskningsstrategi

Første version af SUND’s forskningsstrategi er sendt i intern høring

Siden foråret 2022 har forskere og ledere på tværs af SUND samarbejdet om at formulere en fælles forskningsstrategi for fakultetet. Første version af strategien er nu sendt i intern høring.

Af Bente Kjær, 05-10-2022

Arbejdet med at formulere en fælles forskningsstrategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er igangsat af fakultetsledelsen bestående af dekan, prodekan, sekretariatschef og institutledere.

Det er sket ud fra et ønske om at skærpe fakultetets forskningsmæssige profil og at etablere et fælles fokus på forskningsaktiviteterne på fakultetet.

Prodekan for Forskning og Innovation, Uffe Holmskov, står i spidsen for arbejdet og den gruppe af forskere, der sammen med fakultetsledelsen, RIO og partnere fra OUH og de regionale sygehuse, har arbejdet med forskningsstrategien siden marts 2022.

Processen mod et samlet strategisk afsæt

Arbejdet i strategigruppen er foreløbigt mundet ud i en version 1.1 af mission, vision og indsatsområder, som nu er sendt i intern høring med forventning om, at det vil kunne føre til en forbedret version 2.0.

Input fra høringsrunden vil således blive brugt til at kvalificere og justere den første version på et seminar for strategigruppen, hvor også erfaringer fra et besøg på University of Groningen og et analysearbejde bliver taget i betragtning.

Herefter vil udvalgte grupper planlægge handlinger og målsætninger indenfor indsatsområderne, der svarer på muligheder og udfordringer i lyset af visionen.

I foråret 2023 vil vi forhåbentligt være tæt på et samlet strategisk afsæt, som atter sendes i intern høring samtidigt med, at eksterne interessenter også bliver inddraget.

Strategigruppen

Sammen med ledelsen bidrager forskere på tværs af SUNDs institutter til arbejdet med at formulere en fælles forskningsstrategi for fakultetet.

Se en oversigt over forskningsstrategigruppens medlemmer her.

HUSK!

Du er altid meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål om arbejdet med forskningsstrategien og SUND 2023.

Skriv til os på nytsund@health.sdu.dk

Intern høring

Første version af forskningsstrategien er sendt til intern høring hos nedenstående interessenter med ønske om, at de involverer deres respektive områder:

 • Institutledere på SUND
 • Ph.d.-skolelederen på SUND
 • Formænd og Næstformænd i Studienævn SUND
 • Formand for Akademisk Råd
 • Formand og næstformand i SU på SUND
 • Dekan på NAT
 • Dekan på TEK
 • Dekan på HUM
 • Dekan på SAMF
 • Universitetsdirektøren, Fællesområdet
 • Chefen for RIO
Redaktionen afsluttet: 05.10.2022