Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

På cykel til Nyt SUND

Når Nyt SUND bliver taget i brug fra august 2023, har du rig mulighed for at komme dertil på cykel. Der bliver etableret både cykelstier og cykelparkering omkring byggeriet.

Af Bente Kjær, 27-06-2023

Med fredskov til begge sider ligger Nyt SUND som en bro mellem det eksisterende SDU og Nyt OUH.

Mens den fredede skov bidrager til biodiversiteten og en smuk udsigt fra Nyt SUND, betyder den samtidig, at man ikke kan parkere sin bil lige op ad den nye fakultetsbygning. Læs mere om parkering på Campus Odense her. 

Til gengæld kan du komme helt tæt på med letbanen, ligesom fine cykelstier og god cykelparkering også bringer dig helt hen til indgangene i det nye byggeri.


Cykelparkering omkring Nyt SUND

I forbindelse med Nyt SUND bliver der etableret 500 cykelparkeringspladser, hvoraf ca. 300  er overdækkede.

De bliver etableret ved:

  • Hovedindgangen til Nyt SUND, som ligger der, hvor bygningen kobler sig til det eksisterende SDU. Denne indgang hedder Stenten S.
  • Hovedindgangen til koblingsbygningen, som er den bygning, der kobler Nyt SUND med Nyt OUH. Denne indgang hedder Koblingen.
  • De decentrale indgange under Nyt SUND-bygningen. Disse indgange hedder Marken, Tveden, Toften, Forten N. 

Cykelstier omkring Nyt SUND

Når Nyt SUND bliver taget i brug, vil det være muligt at komme dertil via forskellige cykelruter.

  • På vestsiden kan du komme fra nord ned langs de eksisterende cykelstier og videre af de nyanlagte stier ind under Nyt SUND til de overdækkede cykelparkeringspladser.
  • På østsiden kan du komme fra den eksisterende supercykelsti langs letbanen og videre af de af de nyanlagte stier ind under Nyt SUND til de overdækkede cykelparkeringspladser.
  • Supercykelstien langs med letbanen på Campusvej er blevet koblet til en nyanlagt cykelsti ind under Nyt SUND, som møder den genåbnede cykelsti langs med Nyt OUH og Killerup Rende mod Munkebjergvej.


BIL OG LETBANE TIL NYT SUND

Kommer du til Nyt SUND i bil, kan du benytte én af de i alt 8 SDU-parkeringspladser, som findes omkring universitetet.

Vurderingen er, at der med de etablerede parkeringsforhold vil være pladser nok, selv når Nyt SUND tages i brug.

Skulle der mod forventning være for få pladser, kan der hurtigt etableres 200 til 400 ekstra pladser. To yderligere parkeringspladser står klar til at blive bestilt, når det bliver nødvendigt.

Skulle der opstå udfordringerne med, at pladserne benyttes af andre end SDU-ansatte, er det muligt at aktivere et system med nummerpladegenkendelse.

Find mere information om parkering og indgange på Campus Odense her. 

Letbanen stopper to steder ved Nyt SUND-bygningen:

  • Hovedindgangen til SUND, som ligger der, hvor fakultetsbygningen kobler sig til det eksisterende SDU.
  • Hovedindgangen til Koblingsbygningen, som er den, der kobler fakultetsbygningen til Nyt OUH.

Find mere information om Letbanen her.

Redaktionen afsluttet: 27.06.2023