Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Flytteplaner: Planlægning af flytning til Nyt SUND er i gang

Nyt SUND-bygningen står klar til brug i februar 2023. Herefter kan vi begynde indflytningen i vores nye hus. Men allerede nu er flytteplanlægningen i gang.

Af Bente Kjær, 03-02-2021

Med afsæt i SDU-organisationens gældende opgave- og kompetencefordeling er der nedsat en tværgående projektgruppe. Den står i spidsen for flytteprojektet.

- Det er en betydelig opgave, så vi er allerede godt i gang med planlægningen i tæt samspil mellem fællesområdets forskellige involverede områder og alle os på SUND i flytteprojektet. Ikke mindst vil vi få stor hjælp fra kollegerne i Teknisk Service i processen, fortæller Torben Durck Johansen, kontorchef for strategisk udvikling på SUND og medlem af projektgruppen.

- Det er blandt andet en fælles ambition i projektet, at vi vil bidrage til, at det bliver så problemfrit som overhovedet muligt at onboarde den nye bygning og holde vores kerneaktiviteter kørende, mens vi bevæger os fra Winsløwparken til Nyt SUND, tilføjer han.

Arbejdsgrupper udarbejder specifikke flytteplaner

Overordnet sikrer projektgruppen fælles fodslag i flytteprocessen via overblik over eksempelvis leverancer og deres indbyrdes rækkefølge.

Derudover er der nedsat en række arbejdsgrupper. De skal løse delopgaver og udarbejde specifikke planer for forskellige områder, der relaterer sig til flytningen.

- I flytteprojektet får vi styr på alle aspekter af den fælles opgave på SDU, som ligger i at flytte fra Winsløwparken og det nuværende Institut for Psykologi og ind i SUNDs nye bygninger, siger Torben Durck Johansen.

- Det gælder alt fra at håndtere nutidige og fremtidige lejemål, anskaffe de nye ting vi får brug for, over selve flytningen og nedlukningen af WP, til de forhold der skal være på plads omkring driften i de nye rammer.  

Du kan læse mere de flytteplaner, som skal bidrage til en hensigtsmæssig flytteproces og indflytning i Nyt SUND-bygningen her.

Flytteplaner

En overordnet flytteplan samt specifikke planer for eksempelvis flytning af enheder og medarbejdere er under udarbejdelse.

Har du spørgsmål om Nyt SUND?

Er der noget, du gerne vil vide om Nyt SUND, så hører vi meget gerne fra dig. Send en mail med spørgsmål, kommentarer, input eller andet til nytsund@health.sdu.dk.

Send mail

Projektorganisation
Redaktionen afsluttet: 03.02.2021