Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Sådan er undervisningslokalerne i Nyt SUND indrettet

Auditorier, holdlokaler og grupperum, brikserum, øvelseslaboratorier og dissektionssal. I Nyt SUND-bygningen finder du i alt 55 helt nye undervisningslokaler. Her kan du se, hvordan de er fordelt og indrettet.

Af Bente Kjær, 22-05-2023

Der er i alt 55 undervisningslokaler i Nyt SUND-bygningen.

Af disse er 42 almindelige undervisningslokaler, som er fælles og derfor kan bookes og anvendes af alle på tværs af SDU.  

Herudover findes der 13 specielle undervisningslokaler, som er forbeholdt SUND og derfor kun kan bookes og anvendes af relevante brugere.

Undervisningslokalerne ligger jævnt fordelt ned gennem hele Nyt SUND og er indrettet til at tilgodese forskellige undervisningsformer.

Nedenfor kan du se, hvordan de 55 undervisningslokaler er indrettet og hvor i bygningen, de er placeret.


Fælles SDU-undervisningslokaler:

De 14 holdlokaler er fordelt på følgende U-numre:
 • U240, U241, U250
 • U320, U321, U322, U323, U324
 • U360, U361, U362, U363
 • U460, U461

Indretning:
 • 5 holdlokaler med gruppeopstilling, som giver plads til 42 studerende + 1 underviser i hvert lokale.
 • 1 holdlokale med gruppeopstilling, som giver plads til 40 studerende + 1 underviser
 • 8 holdlokaler med rækkeopstilling, som giver plads til 40 studerende + 1 underviser i hvert lokale.

Opstillingerne er valgt på baggrund af didaktiske overvejelser og kapacitetsbehov.

Derudover har det enkelte lokales forventede anvendelse haft en betydning for opstillingen. 

Eksempelvis:
 • Rækkeopstilling i lokaler med streamingudstyr.
 • Rækkeopstilling i lokalet tættest på ”iLab Syd” med det formål, at det kan anvendes til mindre oplæg før og/eller undervejs i færdighedstræningen.
 • Gruppeopstilling i 6 ud af 14 holdlokaler for i særlig grad at fremme og understøtte aktiverende undervisning og aktiv læring.

Udstyr:
 • Kridttavle.
 • I de 11 lokaler uden streaming-udstyr: Clipsmikrofoner og højtalere.
 • I de 3 lokaler med streaming-udstyr: Tracking-kamera, loftmikrofoner (anvendes af både studerende og undervisere) og højttalere.

Eksempler på indretning:

Indretning:
 • Begge lokaler har gruppeopstilling, som giver plads til 36 studerende + 1 underviser i hvert lokale.
 • Lokalerne er indrettet med faste skabe målrettet udstyr til færdighedstræning tilknyttet Laboratoriet for Kliniske Færdigheder.
 • Opstillingen giver gode vilkår for gruppearbejde under færdighedstræning.
 • Lokalerne kan tillige anvendes til anden undervisning, hvor de særligt egner sig til undervisning, hvor gruppearbejde inddrages.

Udstyr:
 • 1 projektor, rammelærred (300x169)
 • Lyd /højtalere
 • Kridttavle
 • Skabe

Eksempler på indretning:

Indretning:
 • Begge lokaler har rækkeopstilling, som giver plads til 56 studerende i hvert lokale.
 • Rækkeopstilling er valgt på baggrund af didaktiske overvejelser og kapacitetsbehov.
 • Lokalet egner sig godt til både undervisning af formidlingskarakter samt interaktive formidlingssessioner.
 • Det lige antal rækker i lokalet fremmer muligheden for gruppearbejde, da de studerende på hver anden række nemt kan vende rundt.

Udstyr:
 • Streaming-udstyr: Tracking kamera, 2 x loftmikrofon, højttalere
 • 1 projektor, rammelærred (300x169)
 • Lyd /Højtalere
 • Kridttavle

Eksempel på indretning:

Indretning:
 • Begge lokaler er indrettet med en blanding af række- og gruppeopstilling, som giver plads til 64 studerende i hvert lokale.
 • Den blandede opstilling skyldes bl.a. den faste søjle, som er placeret i midten af hvert af lokalerne, mens den også er valgt på baggrund af didaktiske overvejelser og kapacitetsbehov.
 • Lokalerne kan benyttes til oplæg men er også oplagte til gruppearbejde, da de forreste rækker kan vende rundt og samarbejde med den næste række, mens de øvrige studerende allerede er placeret i grupper.

Udstyr:
 • 2 x projektor, 2 x motorlærred (342x169)
 • Kridttavle
 • I U221, lokalet uden streaming-udstyr: Clipsmikrofoner og højtalere.
 • I U220, lokalet med streaming-udstyr: Tracking-kamera, loftmikrofoner (anvendes af både studerende og undervisere) og højttalere.

Eksempler på indretning:

Indretning:
 • Lokalet har fladt gulv og er indrettet med runde borde og et podie til underviseren.
 • Der er plads til 160 studerende i lokalet.
 • De runde borde inviterer til gruppearbejde og drøftelser, som undervisereren faciliterer.
 • Indretningen opfordrer i særlig grad til aktivitet og feedback understøttet af den nyeste teknologi.

Udstyr:
 • Streaming-udstyr: Tracking-kamera, clipsmikrofoner til undervisere, højttalere.
 • 2 x 165” LED-skærme.
 • Lyd /Højtalere.
 • Trådløse mikrofoner til tilhørerne (catchboxes, håndholdte).
 • 9 mobile stationer bestående af et stativ på hjul, hvorpå der er en skærm, som deltagerne kan koble sig på via HDMI. Ideelt til fx gruppearbejde, fremvisning af posters eller andet projektarbejde.
 • 3 whiteboards på væggen under lærred.
 • Et antal mobile whiteboards

Eksempel på indretning:

Indretning:
 • Auditoriet er indrettet som et klassisk trappeauditorie med én stolerække på hvert niveau.
 • Der er plads til 228 personer + 2 handicappladser.
 • Lokalet forventes primært anvendt til undervisning af forelæsningskarakter.
 • Med to skærme i auditoriet er der dog også rig mulighed for at inddrage digitale elementer, der aktiverer de studerende.

Udstyr:
 • Streaming-udstyr: Tracking kamera, clipsmikrofoner til undervisere, højttalere.
 • 2 x 165” LED skærme.
 • Kridttavler under LED-skærmene.
 • Lyd / Højtalere.
 • Trådløse mikrofoner til tilhørerne (catchboxes, håndholdte).

Eksempel på indretning:

Indretning:
 • Auditoriet er indrettet med to stolerækker på hvert niveau, så den forreste række på hvert niveau kan vende rundt og udføre gruppearbejde med dem, der sidder på den bagerste række.
 • Der er plads til 189 personer + 2 handicappladser.
 • Lokalet egner sig særligt til fx undervisningsmetoden ”Team Based Learning” (TBL-undervisning) og andre aktiviteter, hvor de studerende mundtligt skal interagere med hinanden.

Udstyr:
 • Streaming-udstyr: Tracking kamera, clipsmikrofoner til undervisere, højttalere.
 • 2 x 165” LED skærme.
 • Kridttavler under LED-skærmene.
 • Lyd / Højtalere.
 • Trådløse mikrofoner til tilhørerne (catchboxes, håndholdte).

Eksempel på indretning:

De 9 grupperum er fordelt på følgende U-numre:
 • U310, U311, U312
 • U330, U331, U332, U333, U334, U335

Indretning:
 • De 9 grupperum er indrettet med forskellige opstillinger, som hver især giver plads til 10 personer.
 • Via den opsatte skærm, kan der fx samarbejdes om fælles projekter og/eller der kan afholdes online-/hybrid-studiegruppe møder.
 • Grupperummene kan ligeledes anvendes til undervisning på mindre hold.

Udstyr:
 • En 65” skærm pr. lokale
 • Whiteboard

Eksempler på indretning:

Indretning:
 • De 2 grupperum er indrettet med hhv. runde gruppeborde og firkantede gruppeborde og kan hver rumme 28 studerende.
 • Grupperummene kan både rumme flere mindre grupper, der arbejder sammen eller undervisning, hvor der primært foregår gruppearbejde.

Udstyr:
 • 6 x mobile whiteboard

Eksempler på indretning:

De 6 øvelseslabs er fordelt på følgende U-numre:
 • U340, U341,  U342, U343,  U344, U345

Indretning:
 • Lokalerne skal anvendes til fysiologiøvelser.
 • Udenfor perioden med fysiologiøvelser kan lokalerne anvendes som grupperum.
 • Når lokalerne fungerer som grupperum, er der plads til 12 studerende.

Udstyr:
 • Whiteboard
 • Gardiner
 • Øvelseslejer
 • Fastmonterede laboratorieborde
 • Handskeholdere
 • Sammenklappeligt bordstel, når lokalet skal ændre funktion mellem grupperum og øvelseslab

Eksempler på indretning:

Indretning:
 • De 2 grupperum er indrettet med hhv. runde gruppeborde og firkantede gruppeborde.
 • Grupperummene kan både rumme flere mindre grupper, der arbejder sammen eller undervisning, hvor der primært foregår gruppearbejde.

Udstyr:
 • 5 x mobile whiteboard

Eksempler på indretning:


SUND-specifikke undervisningslokaler:

Anvendelse:
 • Lokalerne anvendes til specifikke øvelsestimer på uddannelserne i Medicin og Klinisk biomekanik.
 • Udenfor perioder med undervisning anvendes lokalerne til forskning.
 • Lokalerne er benævnt SUND-storelab og SUND-lillelab

Indretning:
 • De to laboratorier er indrettet med fastmonterede lab-borde, konsoller og håndvaske.

Udstyr:
 • Køleskabe.
 • Fryser.
 • Centrifuger.
 • Flow-bænke og inkubatorer til kultivering af celler.
 • Whiteboard tavle.
 • Knagerække forefindes udenfor.

Eksempler på indretning:

De 6 holdlokaler er fordelt på følgende U-numre:
 • U371, U373, U375, U377, U372, U374

Anvendelse:
 • Lokalerne anvendes til gruppe-undervisning i anatomi på uddannelserne i Medicin og Klinisk biomekanik.
 • Belægningen er så høj, at lokalerne aktuelt ikke kan anvendes til andre formål.
 • Adgang til lokalerne er begrænset til relevante brugere.

Indretning:
 • Hvert lokale indeholder 9 borde.
 • Indretningen vil løbende blive tilpasset af brugerne afhængig af behovet. Eksempler på indretningsløsninger kan ses på tegningerne nedenfor. 
 • Lokalerne er indrettet med sug og håndvaske således, at der kan undervises i ”våde præparater” (anatomi).

Udstyr:
 • Interaktive tavler inklusiv Mac mini.
 • Whiteboard placeret i siden mod vinduerne.

Eksempel på indretning:

Indretning:
 • Lokalet er indrettet med rækkeopstilling, som giver plads til 44 studerende.
 • Rækkeopstilling er valgt på baggrund af didaktiske overvejelser og kapacitetsbehov.

Udstyr:
 • iMac
 • 1 projektor, rammelærred (300x169).
 • Lyd /Højtalere.
 • 48 x Mikroskoper.
 • Whiteboard.
 • Skabe.

Eksempel på indretning:

Anvendelse:
 • Formålet med iLab Syd, som brikserummet er benævnt, er at undervise i praktisk færdighedstræning på de sundhedsvidenskabelige uddannelser.
 • Lokalet er primært målrettet uddannelserne i Medicin og Klinisk biomekanik. Det kan dog også anvendes af andre uddannelser med behov for brikse til undervisning i færdighedstræning.
 • Adgang til lokalerne er begrænset til relevante brugere.

Indretning:
 • Lokalet er indrettet med fokus på, at teknologien understøtter undervisningen i færdighedstræning.
 • De pædagogiske principper for moderne undervisning i praktisk færdighedstræning er beskrevet i fire undervisningsscenarier, hvor undervisningsscenarie 1 forventes at blive den primære undervisningsform i iLab Syd
 • Alle 4 undervisningsscenarier er dog gjort mulige:

 1. Undervisning med PowerPoint og video
 2. Gruppearbejde med video
 3. Løbende supervision med video
 4. Øvning på egen hånd med video

Set-uppet giver samtidig de studerende gode rammer for at øve praktiske færdigheder, hvor de også har mulighed for at gense undervisningsvideoer på skærmene i lokalet.


Udstyr:
 • 6 TV-skærme inkl. Apple TV.  
 • iMac. 
 • Creston kontrolpanel. 
 • Underviser iPad.
 • Lyd/Højtalere.
 • Mikrofoner/headsets.
 • 22 brikse.
 • 25 stole + stolevogn.
 • Underviserpult.
 • 5 x skabe.
 • Nøgleboks (iPad, nøgler til skabe, mikrofoner mv.).
 • Træningsmåtter + kroge til ophæng.
 • Spritdispensere.

Eksempel på indretning:

Anvendelse:
 • Lokalet er målrettet undervisning i dissektion på uddannelserne i Medicin og Klinisk biomekanik.
 • De anvendes desuden til afholdelse af postgraduate/A-kurser.
 • Adgang til lokalerne er begrænset til relevante brugere.

Indretning:
 • Lokalet er indrettet med 8 fastmonterede dissektionsborde, et antal skabe samt håndvaske.

Udstyr:
 • 4 x skærme

Eksempel på indretning:

Anvendelse:
 • Studiesalene afløser det, der tidligere blev benævnt ”Tørsalen”.
 • Studiesalene er beregnet til, at studerende kan udføre gruppearbejde eller fordybe sig i deres studier individuelt.
 • Studiesalene fordeler sig på henholdsvis et åbent og et lukket anatomarium, som tilsammen benævnes Museet.
 • Mens alle studerende kan benytte det åbne anatomarium, er det kun studerende fra uddannelserne i Medicin og Klinisk biomekanik, som har adgang til det lukkede. Ellers sker adgang efter særlig aftale.

Indretning og udstyr:
 • Skriveborde med tilhørende stole.
 • Glasmontre med anatomiske præparater. 

Eksempler på indretning:


Booking af undervisningslokaler

 • Undervisningslokalerne er frigivet til booking med reservationer fra 1. september og frem.
 • I tråd med SDUs retningslinjer er det dog pt. kun skemalæggere, som kan booke lokalerne.
 • Fra den 26. juni bliver de frigivet til booking for alle andre.
Find vej med SDU Maps

Alle undervisiningslokaler i Nyt SUND er nu at finde i SDU Maps.

Find vej til lokalerne med SDU Maps her.

Har du spørgsmål om Nyt SUND?

I vores FAQ finder du svar på mange og ofte stillede spørgsmål om Nyt SUND.

Redaktionen afsluttet: 22.05.2023