Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Status på forsøg med nye arbejdsformer på SUND

Hvad er der sket? Hvad er status? Og hvad er næste skridt? Kig med her og få et overblik over pilotprojektet om fleksibel kontor- og mødekultur på SUND, hvor forskellige arbejdsformer er blevet afprøvet på tværs af fakultetet.

Af Bente Kjær, 12-04-2023

I efteråret 2021 skød vi gang i et pilotprojekt på SUND indenfor områderne fleksibel kontorkultur og mødekultur.

Piloten om mødekultur skulle teste mødetyper og møderum, mens piloten om kontorkultur skulle afprøve modeller for fleksibel arbejdstilrettelæggelse og fælles anvendelse af fysiske rammer.

Formålet med piloterne var at udvikle skalerbare modeller og redskaber, som kunne virke i praksis på SUND.

De overordnede rammer for piloten var sat fra centralt hold, mens de enkelte forsøg i piloten blev defineret og gennemført lokalt på institutterne og fakultetssekretariatet.

FÅ OVERBLIK OVER PILOTPROJEKTET:

Siden opstarten af pilotprojektet er der lavet forsøg med forskellige kontorkulturmodeller på institutterne og fakultetssekretariatet.

Forsøgene er fulgt op med statussamtaler med relevante ledere.

Derudover er der afholdt inspirationsworkshops for udvalgte nøglepersoner fra hvert institut og fakultetssekretariatet.

Sidst men ikke mindst har alle ansatte på SUND haft mulighed for at svare på et survey om fleksibel kontor- og mødekultur.

Du kan læse mere om pilotprojektet her.

Pilotprojektet er afsluttet.

På baggrund af de data, som er blevet indsamlet i pilotprojektet via statussamtaler, workshops og survey, er der blevet udarbejdet en rapport.

Rapporten samler resultaterne af de forskellige lokale forsøg og kommer med en række konklusioner på baggrund heraf.

Resultaterne er præsenteret for fakultetsledelsen bestående af dekan, prodekan, uddannelses- og sekretariatschef samt institutlederne på SUND.

Du kan se de samlede resultater og konklusioner fra pilotprojektet her.

Nu, hvor pilotprojektet er afsluttet og de samlede resultater fremlagt, er næste skridt implementering.

Her vil der være fokus være på, hvordan vi kan implementere en fleksibel, aktiv og samarbejdende arbejdsplads ud fra de centrale principper i en fleksibel kontor- og mødekultur.

Den proces tager udgangspunkt i resultaterne fra pilotprojektet -  og den starter hos fakultetsledelsen.

Dekanen byder indenfor i Nyt SUND

Kom med dekan Ole Skøtt ind i Nyt SUND og hør om den kommende arbejdsplads for mange af SUNDs ansatte.

Kom med dekan Ole Skøtt ind i Nyt SUND i videoen her.

Redaktionen afsluttet: 12.04.2023