Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Hvordan indretter vi arbejdslivet på fremtidens SUND?

Når vi igen vender tilbage til universitetet, hvordan ser vores fremtidige arbejdsliv så ud? Det bliver i øjeblikket drøftet på SUND, hvor man i regi af Nyt SUND arbejder på en model for kontorkultur, arbejdstilrettelæggelse og tilstedeværelse.

Af Bente Kjær, 10-02-2021

I dag er vi nødt til at arbejde hjemmefra. Men flere undersøgelser viser, at mange medarbejdere på baggrund af de nye erfaringer med hjemmearbejde ønsker en mere fleksibel tilstedeværelse på den fysiske arbejdsplads, når hverdagen igen bliver mere normal.

- Det er blevet klart, at der er mange fordele ved at arbejde hjemmefra, hvor arbejdet tilrettelægges fleksibelt. Det kan nemlig have positive effekter på fx trivsel, effektivitet og transport – sidstnævnte i forhold til tid og forbrug af fossile brændstoffer, siger Anne Kathrine Overgaard, kontorchef for eksterne projekter på SUND.

- Men en ny kultur for arbejdstilrettelæggelse og tilstedeværelse skal drøftes og planlægges. Det tager vi på SUND fat i nu. Det gør vi, så vi kan være klar til at håndtere og imødekomme nye forventninger og nye muligheder, når vi flytter ind i Nyt SUND-bygningen i 2023.

Arbejdspladser med fokus på samarbejde

Kontorarbejde handler i fremtiden ikke alene om at sidde i en bygning på campus. Kontorarbejde kan foregå flere steder. Men arbejdsfællesskabet og dialogen med kollegaer kræver et fysisk møde og faciliteter, der understøtter det møde.

Når vi kommer ind på arbejdspladsen, vil det for mange af os nemlig primært være for at tale og arbejde sammen med kollegaer. Det fortæller Anne Kathrine Overgaard og tilføjer:

- At arbejde er ikke kun det individuelle arbejde ved computeren. Det er i høj grad også arbejdsfællesskaber og samarbejdsrelationer, der er afgørende for både vores arbejde, udvikling og innovation - og selvfølgelig også trivslen på arbejdet. 

- I Nyt SUND-bygningen er der derfor både traditionelle individuelle arbejdspladser men også – og endnu vigtigere - rum til møder, samarbejde, samtale, dialog og idéudvikling. Alt det, der er vanskeligt på den individuelle arbejdsplads. Det er noget af det, vi gerne vil optimere i Nyt SUND-kulturen, siger Anne Kathrine Overgaard.

Ny kontorkultur og fleksibel tilstedeværelse

Optimeret brug af faciliteter er også noget, som skal prioriteres i Nyt SUND. Det betyder blandt andet, at der bliver kigget på, hvordan kontorer og arbejdspladser i Nyt SUND-bygningen bedst bliver fordelt og brugt, så de ikke står tomme i løbet af ugen.

Det er et arbejde som i øjeblikket pågår i projektet ”Fleksibel kontorkultur”, hvor en arbejdsgruppe bestående af leder- og medarbejderrepræsentanter har til opgave at definere en model for kontorkulturen på fremtidens SUND.

Med i gruppens betragtninger er også, hvordan medarbejderes individuelle behov samt enheders forskellige behov bliver tilgodeset. Her er omdrejningspunktet en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet i forhold til tid og sted samt fælles brug af faciliteter og fysiske rammer.

- Vi har i arbejdsgruppen fokus på at finde en model, hvor arbejdstilrettelæggelse og tilstedeværelse understøtter optimeret brug af lokaler, løsning af arbejdsopgaver og et arbejdsmiljø, der sikrer sundhed og trivsel, siger Anne Kathrine Overgaard, som er projektleder i arbejdsgruppen.

Det er planen, at der først på sommeren vil foreligge en model for kontorkulturen på Nyt SUND og hermed også en plan for fordeling af kontorer og arealer enheder og afdelinger imellem.

Fælles faciliteter og kontorer

  • Nyt SUND-bygningen er overordnet lagt ud med flydende grænser mellem de forskellige institutter og afdelinger med fælles adgang til core-faciliteter. Hensigten er, at ’dit og mit’ bliver til vores i forhold til fx mødelokaler, printerum og uformelle mødesteder. Samtidig kan institutterne bevæge sig i forhold til hinanden efter behov for arbejdspladser.
  • Nyt SUND er indrettet med en kombination af én- og flerpersonskontorer (typisk 2-4 personer), notatpladser og områder med ikke-faste arbejdspladser (semiåbne rum/touch down-pladser).
  • Nyt SUND indeholder ikke storrumskontorer.
Nyt SUND-bygningen

Få indblik i Nyt SUND-bygningens arkitektur og indretning samt de faciliteter og det miljø, som kommer til at sætte rammerne for forskning, undervisning og administration på fremtidens SUND.

Læs mere om Nyt SUND-bygningen her.

Fleksibel kontorkultur

Arbejdet med kontorkulturen på Nyt SUND pågår i projektet ”Fleksibel kontorkultur”. Det er et delprojekt under forandringsprojektet "Fra vision til handling".

Er der noget, du mangler viden om?

Er det noget, du gerne vil vide om Nyt SUND, så hører vi meget gerne fra dig. Send en mail med spørgsmål, kommentarer, input eller andet til nytsund@health.sdu.dk

Send mail

Redaktionen afsluttet: 10.02.2021