Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

En ny hverdag venter alle – også dekanen

Der var en gang, hvor vi mødte fysisk ind på arbejde fem dage om ugen, hvor vi havde vores egen private kontorplads – og måske endda vores eget kontor. Sådan har det ikke været længe. Og sådan bliver det heller ikke helt, når vi igen kommer tilbage efter pandemien. En ny hverdag venter på fremtidens SUND.

Af Bente Kjær, 11-05-2021

Det er blevet klart, at der er mange fordele ved at arbejde hjemmefra, hvor man har mulighed for at tilrettelægge sin arbejdsdag mere fleksibelt. Det kan nemlig have positive effekter på blandt andet trivsel, effektivitet, transport og miljø.

Mange af os ønsker derfor nok en mere fleksibel tilstedeværelse på den fysiske arbejdsplads, når hverdagen igen bliver mere normal, hvilket også anerkendes af ledelsen.

 - Vi ved, at mange medarbejdere også efter Corona fortsat forventer at have gavn af hjemmearbejdsdage, siger dekan Ole Skøtt, som fortæller, at det også er én af grundene til, at der i øjeblikket bliver arbejdet på at finde en ny model for kontorkulturen på SUND, som blandt andet skal præsentere en ramme for netop hjemmearbejde.

Bedre udnyttelse af kontorpladser

 Ud over de positive effekter ved hjemmearbejde, er der også andre grunde til, at vi skal undersøge nye måder at organisere os på fremover – nemlig bedre udnyttelse af kontorpladser. Ole Skøtt uddyber:

 -  For det første ved vi allerede, at SDU er udfordret på plads, særligt kontorplads, hvis vi fortsætter som hidtil. Samtidig er SDUs bestyrelse tilbageholdende med at godkende nye byggerier, så der skal argumenteres rigtig godt for hver ny kvadratmeter.

- For det andet, har vi undersøgt både, hvordan kontorudnyttelsen er i øjeblikket, og hvad forventningerne er til fremtiden – også efter Corona-erfaringerne. Og det viser sig, at fx senior VIP’ere kun er på deres kontorer omkring 25 % af tiden (tal fra før Corona). Resten af tiden er de alle mulige andre steder.

- Det betyder på den ene side, at vi er er nødt til at kigge på, hvordan vi bruger vores kontorer bedst, så der er plads til alle. På den anden side, viser det også et betydeligt potentiale for bedre udnyttelse af vores kontorer, så de ikke står tomme i løbet af ugen – også uden at der er nogen, som stilles dårligere end før, lyder det fra dekanen.

Dekanens delekontor

Arbejdet med en ny model for kontorbrug- og fordeling, arbejdstilrettelæggelse og tilstedeværelse pågår i Nyt SUND-projektet ”Fleksibel kontorkultur”. Her drøfter en arbejdsgruppe bestående af leder- og medarbejderrepræsentanter en række mulige rammer for kontorkulturen på SUND – herunder også Nyt SUND.

En ting er dog allerede fastlagt - den fleksible kontorkultur kommer til at gælde alle. Det betyder, at også Ole Skøtt vender tilbage til en lidt anderledes hverdag på kontoret, når det igen bliver muligt. Da vil hans kontor nemlig ikke længere være hans alene.

- I hverdagen er jeg til møder alle mulige andre steder end på mit kontor, som derfor står tomt meget af tiden. Jeg synes derfor, at det er helt logisk, at andre kan bruge kontoret, når jeg ikke selv er til stede, siger Ole Skøtt og tilføjer:

- Det har selvfølgelig nogle praktiske konsekvenser. Jeg skal for eksempel være bedre til at rydde op, så der ikke ligger fortrolige papirer fremme, og det elektroniske udstyr skal selvfølgelig også passe til de andre brugere.

- Jeg har allerede en aftale med én alternativ bruger, så indtil videre er aftalen en ”shared room” aftale, slutter dekanen.

Modeller for kontorkultur:

En arbejdsgruppe under projektsporet "Fra vision til handling" arbejder i øjeblikket på at definere modeller for kontorkulturen på fremtidens SUND. Modellerne skal blandt andet tilgodese:

  • Optimeret brug af faciliteter: Herunder fordeling og brug af kontorer og arbejdspladser, så de ikke står tomme hen.
  • Medarbejderes individuelle behov samt enheders forskellige behov: Herunder fleksibel arbejds-tilrettelæggelse samt fælles brug af faciliteter og fysiske rammer.
Har du spørgsmål om Nyt SUND?

Er der noget, du gerne vil vide om Nyt SUND, så hører vi meget gerne fra dig. Send en mail med spørgsmål, kommentarer, input eller andet til nytsund@health.sdu.dk.

Send mail

Redaktionen afsluttet: 10.05.2021