Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Fordeling af arbejdspladser på Nyt SUND

Hvordan forløber fordelingen af arbejdspladser på Nyt SUND og hvordan er kontorerne indrettet? Det får du svar på her.

Af Bente Kjær, 19-04-2021

Nyt SUND er planlagt med fokus på samarbejde, trivsel og godt arbejdsmiljø. Parametre som skal bidrage til at sikre vores forskning og vores uddannelser. Nyt SUND-bygningen adskiller sig fra de bygninger, vi sidder i i dag, hvormed også hverdagen i Nyt SUND bliver anderledes.

Vi får eksempelvis adgang til flere fælles faciliteter på Campusvej tæt på Nyt SUND. Samtidig kommer vi på SUND tættere på hinanden, idet grænserne mellem institutter og afdelinger bliver mere flydende, og vi blandt andet kommer til at dele mødelokaler, printerum og uformelle mødesteder.

Ud over delte møderum og fælles faciliteter er der i Nyt SUND-bygningen selvfølgelig også arealer, som er dedikeret til hver enkelt institut og afdeling. Men hvor på Nyt SUND er de enkelte institutter og afdelinger så placeret?  Hvor skal hver enkelt medarbejder have kontorplads? Og hvordan ser kontorerne ud?

De spørgsmål giver kontorchef Anne Kathrine Overgaard en status på herunder. 

Hvordan er kontorerne indrettet?

Lad os med det samme slå fast, at der ikke er storrumskontorer i Nyt SUND. Kontorerne er typisk til 1-4 medarbejdere. 

Enpersons-kontorerne er krympet lidt (til 9m2). Til gengæld får vi adgang til 42 mødelokaler samt flere uformelle mødesteder. Dette er prioriteret for at fremme en relationsorienteret samarbejdskultur, hvor det er let og naturligt at mødes – også på tværs af enhederne.

Hvem skal sidde hvor?

Arbejdet med den overordnede fordeling af arealer mellem institutter og afdelinger er i gang, men fordelingen er endnu ikke helt fastlagt. Det samme gælder modeller for kontorkultur, som stadig drøftes.

Når fordelingen af arealer er fastlagt, og der  er truffet en beslutning om modeller for kontorkultur, så vil det blive meldt ud. Det kommer til at ske i løbet af sommeren 2021.

Flere spørger desuden, hvor de præcist skal have arbejdsplads i Nyt SUND. Det er ikke afklaret endnu og bliver først endelig fastlagt i efteråret 2022. Processen frem mod tildeling af arbejdspladser er skitseret nedenfor.

Processen frem mod tildeling af arbejdspladser

 • Overordnet plan for, hvor de forskellige institutter og afdelinger skal ligge.
  Den finjusteres i 2022, hvis nødvendigt.
 • Besluttes centralt på SUND
 • Modeller for, hvordan vi skal anvende kontorerne (fleksibel kontorkultur).
 • Besluttes overordnet centralt på SUND og udmøntes decentralt på de enkelte institutter og afdelinger.
 • Model for kontorkultur på de enkelte institutter og afdelinger – hvordan skal den fleksible kontorkultur fungere i praksis.
 • Plan for tildeling af kontorpladser på de enkelte institutter og afdelinger – altså hvor skal hver enkelt medarbejder sidde (ca. 3 mdr. før flytning).
 • Besluttes decentralt på de enkelte institutter og afdelinger.
 • Nyt SUND-bygningen vil også huse en del OUH-medarbejdere. Tildeling af arbejdspladser til OUH’er sker i samarbejde med OUH, som har egne retningslinjer for tildeling af kontorarbejdsplads.
 • Byggeriet af Nyt SUND forventes færdigt i december 2022.
 • Bygningen står klar til brug i februar 2023, hvor indflytningen i det nye hus kan begynde. 

Læs mere om flytningen til Nyt SUND her.

 

 

Modeller for kontorkultur

En arbejdsgruppe under projektsporet ”Fra vision til handling” arbejder i øjeblikket på at definere modeller for kontorkulturen på fremtidens SUND. Modellerne skal blandt andet tilgodese:

 • Optimeret brug af faciliteter: Her er omdrejningspunktet, hvordan kontorer og arbejdspladser i Nyt SUND-bygningen bedst bliver fordelt og brugt, så de ikke står tomme i løbet af ugen.
 • Medarbejderes individuelle behov samt enheders forskellige behov: Her er omdrejningspunktet en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet i forhold til tid og sted samt fælles brug af faciliteter og fysiske rammer.
Redaktionen afsluttet: 19.04.2021