Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Hvordan skal vi mødes i Nyt SUND? Koncept for mødekultur er under udarbejdelse

Onlinemøder er i løbet af det sidste år blevet en naturlig del af vores arbejdsdag. Det bliver de ved med at være på SUND – også når vi igen kan mødes fysisk.

Af Bente Kjær, 04-05-2021

Ikke alle møder skal være fysiske møder, når vi kommer tilbage igen efter pandemien. Der er mange gode erfaringer med onlinemøder. Det er derfor vigtigt at beskrive, hvilke møder der fremadrettet skal fortsætte som sådan, så gode erfaringer tages med videre.

Det er en af de opgaver som ligger i Nyt SUND-delprojektet ”Mødekultur”, hvor en arbejdsgruppe skal formulere et koncept for den fremtidige mødekultur på SUND, som også kan implementeres i Nyt SUND.

- Møder med et orienterende formål og mange deltagere er oplagte som onlinemøder og altid som hybridmøder. Også formelle møder med dagsorden er velegnede, ligesom møder på tværs af geografi altid bør overvejes som onlinemøder af hensyn til transport og miljø, siger Anne Kathrine Overgaard, der er projektleder i arbejdsgruppen, som består af leder- og medarbejderrepræsentanter.

- Det er derfor nødvendigt, at vi allerede, når vi er tilbage på et eller andet niveau efter pandemien, er klar til at bruge hybridmødet som et alternativ til de klassiske fysiske møder. Det giver flere mulighed for at deltage – og det sparer tid og brændstof, tilføjer hun.

Nye måder at mødes på

Ud over at beskrive brugen af online-møder versus traditionelle fysiske møder, vil arbejdsgruppen også arbejde med Walk’n’Talk-møder. 

Mens de rette tekniske løsninger og træning af mødeledere er en forudsætning for at kunne afholde gode online- og hybridmøder, er fokus et lidt andet i forhold til Walk’n’Talk-møder. Her handler det mere om at introducere de gående møder, som en anerkendt mødeform til udvalgte mødetyper.

- Selv om Walk’n’Talk er et velkendt begreb, er det stadig ikke en særligt udbredt professionel mødeform. Det kan skyldes, at nogen måske ikke betragter det som ’rigtigt arbejde’, når man forlader det traditionelle kontor eller mødelokale, forklarer Anne Kathrine Overgaard.

- Men det er en uheldig opfattelse, som afskærer mange fra en nyttig og ofte idégenerende mødeform, som øger trivsel, arbejdsglæde og kreativitet, siger hun og fortæller, at ”SDU bevæger sig” har udarbejdet en praktisk guide til gående møder, mens arbejdsgruppen skal arbejde på at udbrede Walk’n’Talk-møder på SUND ved at indgå i et pilotprojekt, der evalueres.

Hvad mener du om gående møder?
Onsdag den 12. maj afholder ”SDU Bevæger sig” en aktivitetsdag, hvor der blandt andet indsamles data om det gående møde som mødekoncept og den nye guide til gående møder. Du kan give dit bidrag ved at tilmelde dig aktivitetsdagen her.

Arbejdet med mødekultur

Arbejdsgruppen i delprojektet ”Mødekultur” skal blandt andet beskrive:

  • Mødetyper: 
    Gængse mødetyper på universitetet som fx formelle møder, ideudvikling, samtaler med videre.
  • Mødekoncepter
    Koncept for SUND-mødekultur herunder brug af fysiske møder, onlinemøder,  Walk'n'Talk, hybridmøder og mødeforplejning ved fysiske møder med videre.
  • Indretningstyper 
    Indretning af lokaler til de benyttede mødetyper
Har du spørgsmål om Nyt SUND?

Er der noget, du gerne vil vide om Nyt SUND, så hører vi meget gerne fra dig. Send en mail med spørgsmål, kommentarer, input eller andet til nytsund@health.sdu.dk.

Send mail

Fysiske møder på Nyt SUND

 Selvom vi fremadrettet skal mødes både online, hybridt og gående, vil vi selvfølgelig også vende tilbage til det traditionelle fysiske møde – og så alligevel. Nyt SUND vil nemlig være indrettet med mange forskellige mødelokaler, som understøtter forskellige mødetyper gennem indretning og interiør.

- Der er evidens for sammenhængen mellem interiør, udsmykning og naturkig i forhold til trivsel, inspiration og kreativitet. Det kan vi udnytte i forhold til indretning af mødelokaler, siger Anne Kathrine Overgaard.

Mens den visuelle indretning kan stimulere og understøtte en åben og ligeværdig dialog, kan den også give mødelokalerne et særpræg, som giver identitet og skaber tilhørsforhold. Hvordan mødelokalerne indrettes bedst med hensyn til disse parametre, ligger også som en opgave for arbejdsgruppen i delprojektet ”Mødekultur”.

Mødelokaler på Nyt SUND

Der er 42 møderum i Nyt SUND, som alle kan bookes af alle. Disse møderum er ikke ens. De får forskellige størrelser – og så skal de indrettes, så de bedst understøtter de gænge mødetyper på et universitet.

Læs mere om mødesteder og kontorer på Nyt SUND her.

Redaktionen afsluttet: 03.05.2021