Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyt SUND

Nødvendige ombygninger ændrer indflytningsplanen for Nyt SUND

For en stor del af enhederne med laboratoriefaciliteter rykker tidspunktet for indflytning i Nyt SUND. Flytning af enheder uden laboratorier fastholdes, ligesom flytning af undervisning sker som planlagt frem mod semesterstart i slutningen af august.

I den aktuelle indflytningsplan for Nyt SUND ligger hovedparten af flytningerne fra august til oktober 2023.

Desværre står vi nu i en situation, hvor tiden til at udføre mindre, men absolut nødvendige ombygninger for ibrugtagning af laboratorierne ikke er forenelig med vores plan for indflytning i de nye bygninger.

Vi må derfor ændre på indflytningsplanen, hvis vores intention om en hurtig og effektiv flytteproces med mindst mulig forstyrrelse af forskningsaktiviteterne skal holde.

Vi er klar over, at det fremskredne tidspunkt, hvor flyttekasserne mange steder er pakket og ressourcer hos både os selv og eksterne leverandører er dedikeret, er en ekstra gene oven i skuffelsen over, at indflytningen for nogle igen er udsat.

På den anden side vil en fastholdelse af den eksisterende indflytningsplan have store konsekvenser for forskningsaktiviteterne, da flere laboratorier ikke vil være klar.

Planlagte ændringer i tidsplanen

Derfor rykker vi indflytningstidspunkter for en stor del af enhederne med laboratoriefaciliteter.

Tidspunkter for flytning af enheder uden laboratorier fastholdes, ligesom flytning af undervisning sker som planlagt frem mod semesterstart i Nyt SUND i slutningen af august.

Med den opdaterede indflytningsplan for Nyt SUND vil hovedparten af flytningerne strække sig fra august til december 2023 – og for nogle enkelte områder og enheder et stykke ind i 2024.

Se den opdaterede indflytningsplan her.

Hvad sker der nu?

Der forestår nu et arbejde med at se på konsekvenser og omstrukturere i forhold til de reviderede flytteplaner. Her vil Teknisk Service stå til rådighed og aftale nærmere med de berørte enheder.

Dernæst vil medarbejdere i de enkelte enheder blive orienteret af deres leder/flytteansvarlige om, hvad de ændrede flytteplaner kommer til at betyde for lige netop dem. 

Desuden står Teknisk Service via 8866@sdu.dk klar til at håndtere de spørgsmål, der må dukke op i relation til denne udmelding samt andet vedrørende flytningen til Nyt SUND.

- Henrik Mørkenborg Ravn, Områdechef, Teknisk Service


Se en detaljeret forklaring på forholdene i byggeprojektet og sammenhængen med ombygninger og flytteprojekt her. 
Vær  opmærksom på, at status på byggeaktiviteterne er pr. dags dato.


Redaktionen afsluttet: 06.07.2023