Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Kontorindretning i Nyt SUND: Plads til fordybelse og genbrug

I Nyt SUND er kontorpladsen er til det individuelle arbejde, mens der er masser af faciliteter og rum til øvrige aktiviteter. Læs med her og bliv klogere på, hvordan det afspejler sig i indretningen af kontorerne - som i øvrigt har fokus på genbrug.

Af Bente Kjær, 21-02-2022

Kontorlandskabet i Nyt SUND består dels af aflukkede kontorer med plads til typisk 1, 2, 3 eller 4 personer og dels af semi-åbne kontorområder, hvor der kan etableres pladser til kortere ophold.

I forbindelse med kontorarbejdspladserne er der adgang til fælles faciliteter. Det er uformelle mødesteder, møderum, pauseområder og tekøkken, spiseområde, udearealer og andet.

Mens selve kontorarbejdspladsen er til det individuelle koncentrerede arbejde, er der altså masser af faciliteter og rum til øvrige aktiviteter – og det afspejler sig i indretningen.

For at frigive plads til mødelokaler og fællesfaciliteter til gavn for alle, er kontorerne i Nyt SUND lidt mindre end normalt og rummer i en standardindretning ikke meget andet end skriveborde til det individuelle arbejde.

Det betyder, at mødeborde ikke længere vil være en del af kontorindretningen, da møder og lignende kan afholdes i et af de mange mødelokaler eller mødesteder, som vil findes i Nyt SUND.

Det betyder også, at der vil være begrænset plads til opbevaring inde på kontorerne. Det hænger blandt andet sammen med, at der i arbejdet med verdensmålene er fokus det papirminimerede kontor, hvorfor behovet for eksempelvis reoler mindskes.

Samtidig understøtter det også, at kontorerne skal fremstå så neutrale som muligt, idet alle i princippet skal kunne bruge en plads, der står tom en given dag eller uge.

Der vil derfor være adgang til aflåselige skuffedarier eller lockers i de oprindelige printerrum, så man kan opbevare personlige ejendele der.

>Se eksempler på standardindretning af kontore her<

Ud over aflukkede kontorer er der i Nyt SUND også semi-åbne kontorområder, hvor der kan etableres skrivepladser.

I modsætning til en traditionel kontorplads, som forventes at være i brug af samme person en hel arbejdsdag igennem, er en skriveplads en plads, hvor man typisk vil arbejde et par timer ad gangen.

Har man en funktion eller opgaveporteføjle, der gør, at man kun har brug for en arbejdsplads i kortere tid ad gangen, vil man derfor typisk blive anvist en skriveplads. Er man gæst, vil man kunne finde en flyverplads, som ligeledes er beregnet til et par timers brug ad gangen.

I Nyt SUND-bygningen er der områder til skrivepladser umiddelbart overfor laboratorierne i laboratoriegangene og i Bygning 41, mens der blandt andet kan etableres flyverpladser i et område i midten af kontorgangene. 

>Se eksempler på indretning af semi-åbne kontorområder her<

Plads til lokale forskelle og individuelle hensyn

Selvom kontorerne som udgangspunkt er indrettet til at rumme 1-4 kontorpladser og ikke så meget andet, er der mulighed for lokal variation og for at tage individuelle hensyn.

Det betyder, at man decentralt kan tilpasse indretningen, så den understøtter de mennesker, der skal bruge kontorpladserne i hverdagen.

Beslutninger vedrørende specifik indretning af kontorerne sker på de enkelte institutter og i fakultetssekretariatet, hvor også fordelingen af kontorpladser mellem enheder og medarbejdere vil finde sted. 

Det samme gør sig gældende med indretning af de semi-åbne kontorområder, hvor beslutninger om henholdsvis etablering og tildeling af skrivepladser og flyverpladser også finder sted lokalt.

Genbrug af kontorinventar:

Standardindretningen af arbejdspladserne i Nyt SUND har fokus på genbrug og bæredygtighed. Udgangspunktet er derfor, at kontorinventar genbruges i forbindelse med flytningen. 

 • Skriveborde kan genbruges -  vær opmærksom på:
  Borde skal have hæve-sænkemekaniske og en dybde på mindst 80 cm. Hænger skærmen på væggen er 70 cm tilstrækkeligt. Slidte bordplader kan skiftes og borde med justerbare stel kan påmonteres en ny længde bordplade.
 • Kontorstole kan genbruges - vær opmærksom på:
  Stole skal kunne hæves/sænkes og vippe i sæde og ryg og betræk bør være intakt.
 • Eventuelle reoler kan genbruges - vær opmærksom på:
  Behovet for reoler mindskes med fokus på det papirminimerede kontor.
 • Whiteboards og bordlamper kan genbruges.


NYINDKØB:

 • Nyindkøb til kontorindretning sker samlet fra centralt hold.
 • Nyindkøb til kontorindretning finansieres decentralt på institutniveau.
 • Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal præcisere, hvad der skal genbruges, og hvad der skal nyindkøbes.
 • Inventar som ikke genbruges kommer i SDUs brugtbørs.
Alternative indretninger:

Afviger man fra standardindretningen, skal man være opmærksom på at sikre trivsel og arbejdsmiljø. Indretter man med ekstra pladser i et kontor, skal man fx sørge for, at alle pladser ikke anvendes samtidig af hensyn til ventilationen.

Du kan her se eksempler på indretning med ekstra pladser i kontorerner

Redaktionen afsluttet: 20.02.2022