Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Sådan skal vi sortere affaldet i Nyt SUND

I Nyt SUND er det slut med skraldespande på kontorerne. Som på resten af SDU bliver de erstattet af fælles affaldsstationer på gange og i fællesarealer.

Af Bente Kjær, 04-01-2023

Det Naturvidenskabelige Fakultet har kørt et pilotprojekt om affaldssortering på SDU. Her blev affaldsspande på kontorer fjernet og erstattet af fælles affaldsstationer, hvor man kunne sortere i flere fraktioner.

De løsninger, som er afprøvet i pilotprojektet, udvides nu til resten af Campus Odense som en del af SDU’s klimaplan. Det betyder, at vi i Nyt SUND også skal håndtere vores affald på en anden måde, end vi gør i dag.

Den specifikke plan for affaldssorteringen i Nyt SUND er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Teknisk Service og SUND, hvor erfaringer fra blandt andet Green Lab også har spillet ind.

Planen rummer dels en oversigt over typer af affaldsstationer/sortering og dels en oversigt over, hvor de forskellige stationer bliver placeret. Find mere information om affaldssortering i Nyt SUND nedenfor.

TYPER AF AFFALDSSTATIONER:

Affaldsstationer i laboratorier til:

 • Risikoaffald (spande med gule poser)
 • Restaffald
 • Hård plast
 • Blød plast
 • PE-plast
 • Pap/papir

Affaldsspande på trolley eller bordsortering i apparatrum til:

 • Risikoaffald
 • Restaffald

Affaldsrum på laboratoriegange til:

 • Risikoaffald (spande med gule poser)
 • Hård plast
 • Blød plast
 • Restaffald
 • PE-plast
 • Pap/papir
 • Glas/metal?

Siden Nyt SUND blev designet, er det sket tilpasninger på SDU, som har reduceret behovet for kopirum. Det betyder, at 4 kopi/depotrum i Nyt SUND på henholdsvis 1. og 2. etage bliver omdannet til affaldsrum.

Rummene er placeret tæt på laboratorierne i den vestlige side af bygningen, hvor de skal understøtte affaldssortering fra laboratoriegangene.

Fælles affaldsstationer på gangarealer til:

 • Restaffald
 • Mad- og drikkekartoner + plastik
 • Organisk affald
 • Metal/Glas
 • Papir/pap

Affaldsspande i tekøkkener til:

 • Organisk affald
 • Restaffald

Affaldsrum på terræn til:

 • Pap/papir
 • Organisk affald
 • Hård plast
 • Blød plast
 • PE-Plast
 • Restaffald
 • Polystyren
 • Glas, metal, jern
 • Elektronik affald

Rengøringsfirmaet ISS sørger for, at al affald fra 1. og 2. sal kommer ned i de store affaldsrum på terræn, hvorfra det bliver afhentet af Marius Pedersen.

PLACERING AF AFFALDSSTATIONER:

Placering af affaldsrum i kælderen:

 

Download oversigt over affaldsstationer/rum på alle etager.

Placering af affaldsstationer på første sal:

Download oversigt over affaldsstationer/rum på alle etager.

Placering af affaldsstationer på anden sal:

Download oversigt over affaldsstationer/rum på alle etager.


FAQ om Nyt SUND.

I vores FAQ kan du finde svar på mange og ofte stillede spørgsmål om Nyt SUND.

Redaktionen afsluttet: 04.01.2023