Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Gående møder

Bryd vanen - du har godt af det!

De gør dig mere sund og glad, mere effektiv og kreativ. De positive effekter af gående møder er mange, så det er bare med at prøve det af. Vi hjælper dig i gang.

Af Bente Kjær, 01-06-2022

Gående møder øger din kreativitet, din produktivitet og din energi i løbet af dagen. De påvirker desuden dit humør positivt, mens de også er med til at reducere ondt i kroppen.

Det viser flere studier om gående møder, fortæller Ph.d. Tina Dalager, som forsker i fysisk aktivitet og sundhed i arbejdslivet ved Institut for Idræt og Biomekanik.

Til trods for de mange positive effekter er gående møder ifølge en SDU-spørgeskemaundersøgelse fra 2021  dog ikke en udbredt mødeform på SUND (find information om undersøgelsen nederst på siden).

Kom godt i gang

I "Guide til gående møder" får du hjælp til at vælge det gående møde til, hvor det giver mening - og dernæst til at planlægge og afholde mødet.

Du finder "Guide til gående møder" her.

Jeg holder ofte møder online eller i et klassisk mødelokale. Men der sker noget interessant, når jeg har afprøvet et gående møde. Det åbner op for refleksioner og kreative tanker, når jeg bevæger mig. For mig skaber det gående møde også en afveksling i arbejdsdagen. Det giver energi.

Ole Skøtt, Dekan for SUND

Vi vil gerne – hvorfor gør vi det så ikke?

Tilbageholdenheden med gående møder skyldes ikke umiddelbart en modvilje blandt SUNDs medarbejdere, hvoraf flere ifølge ovennævnte spørgeskemaundersøgelse faktisk ønsker mødeformen.

Det skyldes nok nærmere nogle af de samme ting, som studier i gående møder ifølge Tina Dalager også viser.

Nemlig, at mødeformen introducerer nye og ubekendte faktorer, som vi ikke før har skullet håndtere i forhold til møder. Det er med andre ord nemmere at holde fast i de mødeformer, vi kender.

Det handler om at bryde vanen

Det handler derfor om at bryde vanen, lyder opfordringen fra Dekan Ole Skøtt, som oplever, at gående møder også påvirker ham positivt.

Så prøv det af og find ud af, hvor det giver mening for dig og dine kollegaer. 

SDU Bevæger Sig har lavet en guide til gående møder, hvor du kan få input til, hvordan du bedst anvender mødeformen.

I guiden finder du blandt andet en liste over mødetyper, der egner sig som gående møder, ligesom der er hjælp at hente til, hvordan du dernæst bedst planlægger og afholder mødet. 

Om SDU-spørgeskemaundersøgelsen:

I 2021 deltog 520 medarbejdere fra SUND i SDU’s spørgeskemaundersøgelse om bevægelse i arbejdstiden.

118 af de adspurgte ønskede walk’n’talk-møder. Dog har 70% endnu ikke har deltaget i denne mødeform.

For yderligere information om undersøgelsen kontakt sbs@sdu.dk 

Studier viser:

Gående møder har positive effekter fordi:

  • De øger den kreative tænkning.
  • De øger ens produktivitet og energi i løbet af dagen.
  • De reducerer ondt i kroppen i løbet af hele arbejdsdagen.
  • De har en positiv indvirkning på humøret.  

Studier viser også:

Gående møder kan være svære: 

  • Hvis man ønsker at tage noter.
  • Hvis man er mere end 2-3 personer.
  • Fordi det kan være svært at holde fokus.
  • Fordi de kræver mere forberedelse. 
  • Fordi vejret kan spille ind.
Redaktionen afsluttet: 01.06.2022