Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Nyt SUND: Rammer for undervisning i interimsperioden

Hvad skal der ske med undervisningen i den periode, hvor SUND er flyttet til Campus Odense, mens OUH stadig er på den eksisterende matrikel?

Af Bente Kjær, 09-01-2023

Hovedparten af den undervisning, som i dag foregår i Winsløvparken (WP), forventes at foregå i Nyt SUND-bygningen på Campus Odense fra semesterstart i efteråret 2023.

Visse aktiviteter er dog afhængige af, at Nyt OUH også tages i brug, mens andre kræver særlige foranstaltninger i den periode, hvor SUND men ikke OUH er flyttet til Campus Odense.

Aktuelt bliver der derfor kigget på, hvordan puslespillet kan gå op baseret på de mange hensyn, der skal tages i forhold til fx skemaplanlægning, brug af lokationer og muligheder for online undervisning, hvor de studerendes trivsel har et særligt fokus.

Derudover er der også fokus på at skabe gode rammer for den undervisning, som varetages af klinikere fra OUH, hvor logistikken mellem det kliniske arbejde og transporten til Campus kan blive en udfordring.

I den forbindelse er der iværksat en række tiltag, som skal sikre de bedst mulige forhold for undervisningen i interimsperioden.

FAQ om Nyt SUND

I vores FAQ kan du finde svar på mange og ofte stillede spørgsmål om Nyt SUND.

Redaktionen afsluttet: 09.01.2023