Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Skiltning ved lokaler og kontorer i Nyt SUND

Alle lokaler i Nyt SUND får et skilt med et nummer. Derudover kan skiltene også udstyres med oplysninger såsom lokalefunktion, lokalenavn eller medarbejdernavne.

Af Bente Kjær, 30-01-2023

Nyt SUND er omfattet ØV-nummersystemet, hvorfor alle lokaler i den nye fakultetsbygning får et ØV-nummer på lige fod med resten af Campus Odense.

ØV-nummeret fremgår af et skilt i en ramme på eller lige ved siden af døren til lokalet.

Ved indflytning har Teknisk Service placeret et ØV-nummer ved alle lokaler, da det skal bruges til mærkning af destination på flyttekasser, inventar og udstyr.

Hvem sidder på kontoret?

Som supplement til ØV-nummeret, kan hver enkelt enhed selv tilføje yderligere oplysninger på skiltene ved de lokaler, enheden råder over.

Det kunne være et lokales funktion eller navnet på et mødelokale. Det kunne også være navne på de medarbejdere, som benytter et givet kontor.

Hvis man ønsker at angive navne eller funktioner ved forskellige lokaler, skal enheden selv sørge for at printe og opsætte skilte i de eksisterende rammer.

Her er det dog vigtigt, at lokalets oprindelige ØV-nummer fortsat fremgår og ikke bliver ændret. 

Hvis en medarbejder fx flytter fra et kontor til et andet, må man derfor IKKE tage skiltet med, da ØV-nummeret ikke vil passe på det nye lokale. Der skal printes et nyt skilt med opdaterede oplysninger.

Nedenfor finder du yderligere information om navngivning af lokaler i Nyt SUND.

I Nyt SUND kan enhederne - som på det øvrige Campus Odense - selv tilføje/skifte indhold på skiltene til de lokaler, som de råder over.

Skiltene med angivelse af ØV-numre giver nemlig mulighed for tilføjelse af yderligere information.

Det kan være lokalets funktion eller navn(e) på medarbejder(e) på et kontor evt. suppleret med et enhedsnavn. 

Ved indflytning og flytning

Ved indflytning vil der ikke nødvendigvis være indhold på skiltene, men Teknisk Service vil alle steder som minimum have angivet ØV-nummeret, da det skal bruges til mærkning af destination på flyttekasser, inventar og udstyr.

Vær opmærksom på, at ØV-nummeret er fast og altid skal svare til det, lokalet oprindeligt er tildelt.

Hvis en medarbejder flytter fra et kontor til et andet, skal skiltet derfor IKKE tages med, da ØV-nummeret ikke vil passe det nye sted. Der skal printes et nyt skilt, hvor navnet o.a. er udskiftet. 


Eksempel på dørskilt


Navngivningen af undervisningslokalerne i Nyt SUND vil følge samme skabelon som på det øvrige Campus Odense.

Hver niveau/etage får dermed sin egen nummerserie i navngivningen af undervisningslokaler inklusiv grupperum og studieceller:

  • Niveau 0: U200
  • Niveau 1: U300
  • Niveau 2: U400

Undervisningslokaler på Campus Odense

Skabelonen for navngivning af undervisningslokaler på Campus Odense er et U efterfulgt af et nummer. FX U60.

I takt med ombygninger og tilbygninger er den oprindelige logik i nummerrækkefølgen brudt flere steder på Campus.

Der er således ikke en konsekvent stigende rækkefølge i numrene fra syd mod nord i bygningsmassen, men spring i tallene flere steder, hvor undervisningslokaler enten er nedlagt eller oprettet i takt med skiftende behov.

Ved etablering af undervisningslokaler i nye bygningsafsnit vil nummerrækkefølgen i den klynge dog hænge sammen, mens nye lokaler i eksisterende bygninger er forsøgt passet ind med tilføjelse af bogstaver.

På Stenten optræder U30 fx på niveau 1, mens U30A, der er kommet til senere, optræder på etagen oven over.

Navngivningen af mødelokalerne i Nyt SUND er lavet ud fra en logik, som kobler dem til deres placering i byggeriet:

  • Niveau 0: M-0.10
  • Niveau 1: M-1.10
  • Niveau 2: M-2.10 

M står for mødelokale. Første tal angiver niveau/etage. Sidste tal angiver nummeret på mødelokalet.


Mødelokaler på Campus Odense

Mødelokalerne på Campus Odense bærer i deres navngivning præg af forskellige tidsepoker og aktører.

Nogle fakulteter og afdelinger har i deres navngivning tilstræbt at angive sammenhæng til forskningsområder eller arbejdsområder, mens andre mødelokaler er navngivet mere neutralt.

Alle mødelokaler til fælles brug, vil fremgå af den oversigt, som er tilgængelig, når man laver mødeindkaldelser i Outlook.


ØV-nummersystemet
Redaktionen afsluttet: 30.01.2023