Skip to main content

Byggeriet af Nyt SUND

Med udskriviningen af en arkitektkonkurrence i 2010 startede processen hen mod etableringen af  Nyt SUND. I november 2019 blev det første spadestik til bygningen taget. Siden da har der været fuld gang i byggeriet syd for SDU på Campus Odense.

Nyt SUND-bygningen opføres i forlængelse af den eksisterende universitetsbygning, som den bygges sammen med via tre koblinger mod nord. Mod syd møder Nyt SUND det nye universistetshospital, Nyt OUH, som også er under opførelse

Opførelsen af Nyt SUND-bygningen pågår frem til december 2022, hvor den overdrages til SDU. Herefter forventes bygningen ibrugtaget i februar 2023, hvor indflytningen kan sættes i gang.

Herunder kan du læse mere om  byggeprojektet og følge med i byggeriet af Nyt SUND.

Nyt SUND-bygningen

Læs mere om Nyt SUND-bygningen her.

Fakta om byggeriet

  • Vejdirektoratet bygger Nyt SUND til Syddansk Universitet.
  • Byggeriet er opdelt i seks entrepriser - fire storentrepriser og to fagentrepriser.
  • Projektet har en bevilling på cirka 1,4 mia. kr. 

Sidst opdateret: 07.05.2021