Skip to main content

Flytningen til Nyt SUND

Flytteprojektet er et samarbejdsprojekt, hvor deltagelse på tværs af SDU-organisationen bidrager til, at flytningen fra Winsløwparken og dele af Campus Odense til Nyt SUND bliver en veltilrettelagt og koordineret proces.

I processen er der fokus på minimering af ressourceforbrug og driftsmæssige forstyrrelser. Ligeledes er der fokus på, at aktiviteter, motivation og trivsel fastholdes i processen, så medarbejdere og ledere uden ophold kan realisere den nye bygnings potentialer.

Herunder finder du mere information om flytteprojektet. Du finder en oversigt over, hvem og hvad, der skal flytte samt en tidsmæssig ramme for indflytningen. Du finder også en oversigt over projektorganisationen.

Derudover finder du information om de flytteplaner, som skal bidrage til en hensigtsmæssig flytteproces og indflytning i Nyt SUND-bygningen.  

Nyt SUND-bygningen

Læs mere om Nyt SUND-bygningen her.

Flytningen er en succes når bl.a.:

  • Winsløwparken og dele af Campus Odense er fraflyttet
  • Indflytning i Nyt SUND er gennemført og bygningen taget i brug
  • Aktivitetsniveauet på fakultetet ikke er påvirket i væsentligt omfang i flytteperioden og startfasen

Sidst opdateret: 02.02.2021