Skip to main content

Flytningen til Nyt SUND

Flytteprojektet er et samarbejdsprojekt, hvor deltagelse på tværs af SDU-organisationen bidrager til, at flytningen fra Winsløwparken og dele af Campus Odense til Nyt SUND bliver en veltilrettelagt og koordineret proces.

I processen er der fokus på minimering af ressourceforbrug og driftsmæssige forstyrrelser. Ligeledes er der fokus på, at aktiviteter, motivation og trivsel fastholdes i processen, så medarbejdere og ledere uden ophold kan realisere den nye bygnings potentialer.

Herunder finder du mere information om flytningen til Nyt SUND.

Nyt SUND-bygningen

Læs mere om Nyt SUND-bygningen her.

Flytningen er en succes når bl.a.:

  • Winsløwparken og dele af Campus Odense er fraflyttet
  • Indflytning i Nyt SUND er gennemført og bygningen taget i brug
  • Aktivitetsniveauet på fakultetet ikke er påvirket i væsentligt omfang i flytteperioden og startfasen

Sidst opdateret: 29.08.2023