Skip to main content
Error while rendering view [MainNavigation].

Tidsplan for flytning til Nyt SUND

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet flytter ind i Nyt SUND fra august 2023.

Mens undervisningen starter op i det nye byggeri fra den 28. august, vil langt de fleste af fakultetets øvrige aktiviteter være flyttet >til Campus Odense i starten af 2024.

Se den overordnede tidsplan for flytningen til Nyt SUND her.

I tidsplanen kan du se, hvornår hver enkelt enhed skal flytte og hvor længe det varer.

ABC om Nyt SUND

ABC om Nyt SUND er en håndbog med praktisk information, som kan hjælpe dig på plads i Nyt SUND - og gøre dig lidt klogere på det nye byggeri.

Du finder ABC om Nyt SUND her.

Overgangsperiode


Overgangsperiode for Enheder

Flytningen fra WP til Nyt SUND kommer sammenlagt til at strække sig fra august 2023 til starten af 2024. 

Det betyder, at nogle enheder forbliver i WP et stykke tid endnu.

Der er derfor etableret 2 mødelokaler i WP, som skal tilgodese behovet for mødeaktivitet i overgangsperioden.

Mødelokalerne findes i de tidligere undervisningslokaler ”WP25-104” og ”WP25-108”.

Der er plads til 36 personer i hver af mødelokalerne, som nu kan findes og bookes via Outlook.


Overgangsperiode for undervisning

Undervisningen starter op i Nyt SUND fra august 2023.

Det betyder, at den undervisning, som før fandt sted i WP, også bliver afviklet i Nyt SUND-bygningen og på Campus Odense fra efteråret 2023.

Visse aktiviteter er dog afhængige af, at Nyt OUH også bliver taget i brug. 

Derfor bliver noget undervisning fastholdt i Winsløwparken i den periode, hvor SUND men ikke OUH er flyttet til Campus Odense. 

Her kan du læse mere om undervisning i overgangsperioden.

Sidst opdateret: 19.10.2023