Skip to main content
HR

Oprydning

Oprydning i ansættelsesforhold

Oprydning i ansættelsesforhold, hvor forventet slutdato er overskredet

 Som tidligere informeret har vi afsluttet de ansættelsesforhold, som har haft en forventet slutdato i 2021-2022, og som stadig stod aktive i systemet.

Oprydningen gør, at medarbejdere og løst tilknyttede, som ikke længere er ansat eller har en tilknytning til SDU, vil få status inaktiv og vil ikke fremgå på lister med aktive personer.

Vi fortsætter oprydningen og i slutningen af juni vil ansættelsesforhold med forventet slutdato t.o.m. 31.05.2023 blive afsluttet. Primo august vil ansættelsesforhold med forventet slutdato t.o.m. 31.07.2023 blive afsluttet.

Målet er at vi fra september vil kunne køre en proces, der automatisk afslutter ansættelsesforhold dagen efter forventet slutdato.

Redaktionen afsluttet: 27.06.2023