Skip to main content
HR

Ny procedure

Ny procedure i HR Digital vedr. "Løst tilknyttet"

Vi har fået en ny procedure!

HCM matcher løse tilknytninger på baggrund af fornavn (inkl. mellemnavn), efternavn og CPR-nummer.

Disse oplysninger er essentielle for at undgå dobbeltoprettelser på tværs af IT-systemerne på SDU, som udløser et oprydningsarbejde for SDU IT og HR Digital samt forringet datakvalitet i HCM.

For at kunne have større fokus på udviklingsarbejde i HCM, omlægger HR Digital derfor sin arbejdsgang for håndtering af dobbeltoprettelser, der skyldes Løst tilknyttet som ikke er oprettet korrekt (jf. vejledningen):

  1. Den løse tilknytning som ikke er oprettet korrekt slettes i HCM.
  2. Local Recruiter / Lokal rekrutteringsmedarbejder, som har oprettet den løse tilknytning, orienteres om sletningen af den løse tilknytning grundet fejlopretning, samt modtage et skærmbillede fra HCM på data om den løse tilknytning.
  3. Local Recruiter / Lokal rekrutteringsmedarbejder skal oprettet den løse tilknytning på ny jf. vejledningen.

”Vejledningen – Oprettelse af løst tilknyttet” finder man på SDUnet-siden ’Ansatte med systemroller i HCM’ under emnet Brugeroprettelse -> Oprettelse af løst tilknyttet her.

Redaktionen afsluttet: 29.03.2023