Skip to main content
HR
Kvartalsopdatering

Kvartalsopdatering

HCM kvartalsopdatering er forløbet fint.

I weekenden uge 50 var der kvartalsopdatering af HCM.
Kvartalsopdateringen er forløbet fint.

I forlængelse af opdateringen kan det forekomme, at man får en pop-up besked, første gang man ændre én af følgende oplysninger på en medarbejder:

  • Navn
  • Tilføjer kontakter
  • Ændre adresse

Pop-up beskeden informerer blot om, at der vil ske en systemgodkendelse af ændringen. Næste gang man logger ind i HCM, vil ændringen være sket:
CV
Vi oplever, at pop-up beskeden kun kommer første gang man foretager en ændring.

Venlig hilsen
SDU HR

Redaktionen afsluttet: 21.12.2022