Skip to main content
HR

Lederprogram for nye ledere forår 2021

Lederintro 22 marts 2021: Er du ny i rollen som leder på SDU? Eller er du selvlært leder? Så har du muligheden for et forløb, der giver dig grundlæggende kompetencer i at være leder på SDU. Tilmelding inden 26. februar 2021.

Forløbet er for både ledere i forskningsmiljøet og ledere i administrationen. Det er mest relevant for dig med personaleledelse. Forløbet er introducerende og giver et overblik over ledelsesopgaver generelt samt indsigt i ledelsesforhold på SDU, herunder rammer, organisation og støttefunktioner. Du danner netværk med andre ledere, får organisationskendskab og introduceres til ledelsesudvikling på SDU.

Lederintro starter 22. marts. Tilmeld dig her inden 26. februar.

Få en god opstart som ny leder

Kurset understøtter:

  • En god jobstart som ny leder
  • Det daglige ledelsesarbejde – retning, samspil, engagement og lederskab
  • Din bevidsthed om og evne til at håndtere lederrollen og ledelsesopgaven
  • Ledelsesudvikling for den enkelte leder og for universitetet gennem forståelse af ledelsesopgaven og den organisatoriske sammenhæng, man indgår i som leder på SDU.

5 sammenhængende aktiviteter

Lederintro består af 5 sammenhængende aktiviteter:

Aktivitet 1 – Temadag om SDU’s rammer for ledelse og universitets ledelsesgrundlag. Aktiviteten giver dig et afsæt for helhedsorientering i varetagelsen af ledelsesopgaven i tråd med SDU’s strategi, værdier, ledelseskompas og andre fælles rammer.

Aktivitet 2 – Temadag om administrativ ledelse. Aktiviteten giver dig det nødvendige kendskab til administrative processer på SDU og til de ressourcer, fællesområdet stiller til rådighed.

Aktivitet 3 – Ledersparring i teams. Aktiviteten tilbyder støtte til håndtering af ledelsesopgaven. Få sparring på personaleledelse, fx delegering af opgaver, varetagelse af arbejdsmiljø, medarbejdersamtaler, strategisk og faglig udvikling m.v.

Aktivitet 4 – 3 redskabskurser tilrettelagt efter dine og andre deltageres ønsker.

Aktivitet 5 – 360 grader ledelsesfeedback. Afsluttende får du mulighed for feedback på egen ledelse fra 4 dimensioner: Feedback fra egen leder, fra medarbejderne, fra lederkolleger/samarbejdspartnerne og fra lederen selv. 360 grader ledelsesfeedback munder ud i en personlig ledelsesudviklingsplan.

Pris for deltagelse

Udgifter til lederintroduktionsprogrammet dækkes af direktørens omstillingspulje.

Redaktionen afsluttet: 14.01.2021