Skip to main content
HR

Vejledning til ansættelse af undervisningsassistenter

Kvalifikationskravet er en afsluttet kandidatuddannelse.

Ved videnskabelige stillinger gælder lov om tidsbegrænset ansættelse som fastsætter, at en undervisningsassistent maksimalt kan have 3 på hinanden følgende ansættelser (1 nyansættelse + 2 forlængelser).

En undervisningsassistent kan ansættes med og uden opslag.
En undervisningsassistent, som ansættes uden opslag, kan ansættes i max. 1 år, og forlænges 1 gang i op til 1 år.
En undervisningsassistent, som ansættes med opslag, kan ansættes i max. 3 år, og forlænges 2 gange i op til 3 år ad gangen.

Anmodning om ansættelse uden opslag sendes til DVIP@sdu.dk.  Der sendes separat mail for hver ansættelse. 
I emnefeltet angives:

FAKULTET (FORKORTET) – STILLINGSKATEGORI (FORKORTET) - STARTDATO

Eksempler på emnetekst:
HUM – UA – 010924

Fulde navn på personen sagen drejer sig om, skal enten angives i emnefelt eller i selve mailen.

For hver kandidat uploades følgende:

  • Blanket til anmodning om ansættelse
  • Godkendelse fra ansættelsesbemyndiget
  • CV
  • Eksamensbevis/-udskrift
  • Fagligkyndig udtalelse
  • Oplysningsblanket
  • Timeudmelding  (kan eftersendes til DVIP@sdu.dk), såfremt timetallet ikke er faldet på plads endnu).

Ved forlængelse af undervisningsassistenter sendes en mail til DVIP@sdu.dk med kandidatens fulde navn og/eller cpr-nummer samt den nøjagtige periode for forlængelse.

Timeudmelding skal vedhæftes i anmodningen om forlængelse.

Hvis der er ændrede vilkår i forhold til den ansættelse, der forlænges ud fra, fx ændret kontering, skal dette fremgå af mailen. 

Hvis der anmodes om genansættelse mindre end 6 måneder efter ophør af den seneste ansættelse som undervisningsassistent ved SDU, anses det som en forlængelse af den seneste ansættelse.

Timer bliver udbetalt i henhold til hvordan timeudmeldingens periode er beskrevet.

Dvs. står der fx ”efterårs-/forårssemestret 202x”, vil timerne blive udbetalt med 1/5 hen over hele semestret (efterårssemestret: september-januar, og forårssemestret: februar-juni), eller den del af semestret, hvor undervisningsassistenten har ansættelse.

Finder timerne sted i dele af semestret, skal det i timeudmeldingen specificeres hvilke måneder, timerne skal udbetales, fx ”september-november”.

Instituttet sender timeudmeldingen til undervisningsassistenten og til DVIP@sdu.dk.

 Undervisningsassistenter afvikler max. 780 arbejdstimer pr. akademisk år (1. september – 31. august). Timeloftet gælder også i tilfælde af flere samtidige ansættelser som undervisningsassistent ved Syddansk Universitet.

Hvis undervisningsassistenten har flere samtidige ansættelser, er det vigtigt at institutterne koordinerer timeforbruget, så man ikke overskrider timeloftet.

Ansættelsesforholdet ophører uden særligt varsel ved udløbet af den periode, der er anført i ansættelsesbrevet.

Opsigelse fra undervisningsassistentens side er 1 måned til d. 1. i en måned.

Undervisningsassistenten skal sende en skriftlig opsigelse til den ansættende enhed, der videresender til DVIP@sdu.dk. Timelønsteamet bekræfter opsigelsen.


Sidst opdateret: 17.01.2024