Skip to main content
Servicesider

Overbookingsværktøj til kandidat publiceret

Hent overbookingsværktøjet til fastlæggelse af eventuel overbooking her!

SDU Analytics har publiceret overbookingsværktøjet til sommeroptaget på kandidatuddannelserne 2023. Overbookingsværktøjet er lavet som et hjælpemiddel i processen henimod fastlæggelse af eventuel overbooking, når det tilbydes studiepladser.

Værktøjet giver et bud på, hvor mange der skal tilbydes plads for at ramme det ønskede optag, på baggrund af gennemsnit fra de seneste 3 års historik.

Der er mulighed for at justere værktøjets beregninger ved at justere hhv. overgangsprocent og antal dispensationsrammer i de justerbare faner til hvert fakultet, såfremt der forventes noget andet end det anvendte historiske gennemsnit.

Værktøjet tager ikke højde for eventuelt ændrede rammevilkår, der kunne medvirke at historiske tendenser ikke længere er retvisende. Det anbefales, at tal og indsigter fra dette værktøj ikke står alene, men anvendes som supplement i en holistisk beslutningsproces.

Afklarende spørgsmål mv. bedes henvendes til sduanalytics@sdu.dk

Overbookingsværktøj i excel-format

Klik her

Oversigten over analytisk understøttelse

Klik her

SDU's analyseportal

Klik her

Redaktionen afsluttet: 08.03.2023