Skip to main content

Eksamensunderstøttelse

Teknisk Service understøtter afviklingen af eksamener afholdt på SDU Odense, herunder lokalebooking, opdækning til mundtlig eksamen og booking af eksamensvagter. 

På denne side kan du læse mere om: 

  • Hvordan du bestiller lokaler og eksamensvagter til eksamener.
  • Hvad du skal gøre ved afbestilling af lokaler og eksamensvagter.

Bestilling

Lokaler og eksamensvagter bestilles via følgende bestillingssedler som sendes til eksamensvagt@sdu.dk:

Klik her for at få en lokaleoversigt, der angiver hvor mange siddepladser, der er til henholdsvis undervisning og skriftlig eksamen. Oversigten dækker Campusvej, og Winsløwparken.

Der er følgende deadlines for bestilling:

Vintereksamener (januar og februar)
Ordinær eksamen 15. november 
Reeksamen  Hurtigst muligt
 Sommereksamener (juni og august)
 Ordinær eksamen 15. april
 Reeksamen Hurtigst muligt
 Eksamener i øvrige måneder
 Senest 3 uger før eksamen

Bestillingssedler der modtages efter deadline behandles når rettidige bestillingssedler er færdigbehandlet.

Tilbagemelding

Vedrørende eksamener i januar og juni modtager enhederne meddelelse fra Teknisk Service om tildeling af lokaler senest hhv. medio maj og medio december.  

Vedrørende reeksamener i februar og august, samt eksamener i øvrige måneder modtager enhederne meddelelse umiddelbart efter Teknisk Service har tildelt lokaler.

Opdækning til mundtlig eksamen

Ved afholdelse af mundtlig eksamen er der følgende opdækning i lokalet:

  • Eksamenslokale: Papir, kuglepenne, grøn dug, karaffel og krus.
  • Forberedelseslokale: Papir og kuglepenne.

Afbestilling

Afbestilling af lokaler og eksamensvagter skal ske senest 4 hverdage før afholdelse af eksamen og meldes til eksamensvagt@sdu.dk. Husk også at afmeld IT-support ved skriftlig eksamener.

Andre opgaver

Lokale og eksamensvagter kan bestilles hvis en studerende, som ikke går på SDU, ønsker at afholde eksamen på Campus. Der vil blive opkrævet betaling til at dække de udgifter SDU har i den forbindelse.

Eksamensvagter kan bestilles til andre opgaver end eksamen som f.eks. uniTEST, optællingsopgaver mv. Se mere under vægter/vagt service.

Spørgsmål eller bestilling?

Kontakt da eksamensvagt@sdu.dk

Opmærksomhedspunkter

  • Lokalernes anvendelse til undervisning går forud for anvendelsen til eksamensformål (med undtagelse af januar og juni)
  • Det vil i visse tilfælde, af kapacitetsmæssige grunde, være nødvendigt at afvikle eksamen i hele tidsrummet kl. 08.00-22.00.

Ansvarlig for siden: Teknisk Service

Sidst opdateret: 11.03.2022