Skip to main content
Servicesider

SDU’s officielle optag pr. 1. oktober 2021

Årets optag for bachelor, professionsbachelorer og kandidater er opgjort.

Traditionen tro er 1. oktober et tidspunkt for opgørelser til de officielle indberetninger.

Årets indberetning af SDU’s optag er nu klar.

Materialet kommer denne gang som en excelfil fordelt med hovedsigter, uddannelsesniveau, samt grupperinger på campus og fakultet.

Der er også tidsseriedata fra 2019 og frem.

Det er muligt direkte at arbejde videre med tallene i diverse sammenhænge fra excel.

Når vi igen har en velfungerende søgning/optagelsesapplikation bliver disse data naturligvis også indarbejdet.

I første omgang er det en lynleverance i excel, fordi vi er opmærksomme på, at mange har ventet på netop disse tal.

Årets optag er en meget varieret størrelse på tværs af uddannelser, campusser og fakulteter, men samlet set en tilbagegang.

Kandidatoptaget opretter dog total set sort set samme volumen som sidste år.

Det har i mange år været en tommelfingerregel, at optaget på bachelor og professionsbachelorer pr. 1.oktober plejer at være cirka 3 – 4 % under antallet af tilbudte pladser d. 28. juli via KOT.

I år er differencen ca. 11%, hvilket indikerer, at optagelsen 2021 er et særligt år.

Til gå excelark.

Redaktionen afsluttet: 06.10.2021