Skip to main content
Servicesider

Søgning til bachelor pr. 5 juli 2022 – ny webrapport i luften!

Ny præsentation klar til at følge søgningen til bacheloruddannelserne.

Nu er den nye præsentation klar til løbende at følge søgningen til bacheloruddannelser via KOT, frem mod 5. juli 2022!

Vigtigste pointer om indholdet:

  • Webrapporten viser de løbende søgningstal til bacheloruddannelserne i form af den seneste hele dag, og samtidig vises udviklingen i procent, sammenlignet med samme hele dag sidste år.
  • Forsiden viser både alle ansøgninger og 1. prioritetsansøgninger.
  • Søgetallene opdateres en gang dagligt frem mod 5. juli og er ikke inkluderet annullerede ansøgninger.
  • Denne webrapport viser løbende bachelorsøgninger frem mod den afsluttende frist 5. juli, og skelner ikke mellem de administrative søgefrister (kvote 1 og kvote 2). Dvs. webrapporten præsenterer hele søgningen.
  • Vær opmærksom på at udviklingen i 1. prioritetsansøgninger viser den procentvise udvikling i antallet af 1. prioritetsansøgninger. Dette bør ikke forveksles med hvor stor en andel 1. prioriteterne udgør af alle ansøgningerne. Dette er en vigtig pointe fordi procenttallet på forsiden ikke fortæller om, hvorvidt søgeadfærden har ændret sig (ift. prioritering).
  • Som noget nyt er der i webrapportens 2022 tabel tilføjet oplysningerne om, hvorvidt afsenderen af ansøgning er optagsberettiget eller ej. Dvs. om den pågældende opfylder kravene til optagelse. Det er forhåbningen at dette perspektiv er brugbart for organisationen, når søgningen følges frem mod fristen. Oplysningerne findes under fanen ”Tabel 2022” og kan ligesom de andre tabel-faner hentes ned til Excel.

Tilgå webrapporten med søgningen pr. 5. juli 2022 her.

For at genbesøge søgningen pr. 15 marts 2022 klik her.

 

Hvis du har afklarende spørgsmål eller behov for hjælp til anvendelsen af ovenstående præsentationer kontakt da SDU Analytics via sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 07.06.2022