Skip to main content
Servicesider

Supplerende notat om bachelorsøgningen via KOT

Notat indeholder information om fx overgang, bopæl, adgangsgrundlag mv. – hent det her!

Notatet supplerer det første statusnotat om søgningen til SDU’s bachelor- og professionsbacheloruddannelserne (se evt. nedenstående link).

Notatet indeholder diverse tabeller med supplerende information om søgning til bachelor pr. 5. juli, både for 2022 samt historisk set.

Nærmere bestemt belyses følgende temaer:

 • Perspektiv på overgange i ansøg- og optagsproces
 • Bopæl
 • Prioriteter
 • Udenlandsk adgangsgrundlag
 • Alder på adgangsgivende eksamen
 • Type adgangsgivende eksamen
 • Andre materialer vedr. bachelorsøgningen pr. 5. juli 2022

Materialer angående bachelorsøgning via KOT:

 • Hent det supplerende notat over søgningen i PDF-format her.
 • Hent det første statusnotat over søgningen i PDF-format her.
 • Hent oversigt over søgningen i excel-format her.
 • Tilgå webrapporten med søgningen til bachelor (KOT) her.

Hvis du har afklarende spørgsmål m.v.?
Kontakt gerne SDU Analytics via sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 08.07.2022