Skip to main content
Servicesider

Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) deltidsindberetning analyse

UFM deltidsindberetningsanalysen er opdateret med 2022 tal.

SDU Analytics har opdateret analysen ’UFM deltidsindberetning’ med 2022 tal. Denne giver et indblik i, hvordan deltidsindberetningen til UFM har udviklet sig fra 2020-2022.

I år er der indberettet 5.747 aktiviteter svarende til 761 årsstuderende. Sammenlignet med sidste år er det en stigning på 0,6% i antallet af aktiviteter og en stigning på 0,5% i antallet af årsstuderende.

Nedenstående visualisering fra analysen viser, viser hvor mange aktiviteter, der er indberettet over de sidste 3 år.

indberettede_aktiviteter

Denne analyse kigger på studerende, der læser på en deltidsuddannelse (deltidsstuderende). Deltidsuddannelse er et tilbud om erhvervsrettet videregående uddannelse til voksne, som ønsker at efter- og videreuddanne sig. En deltidsstuderende kan typisk være en studerende, der tager en uddannelse ved siden af sit daglige arbejde som supplement.

Selve indberetningen indeholder summeringer af deltagerbetalinger og årsstuderende pr. aktivitet. Der er yderligere informationer om, hvor mange deltagere der har været på den pågældende aktivitet, finansåret opdelt efter forårs og efterårs semester, om aktiviteten er ressource udløsende eller ej, samt uddannelseskoden.

Indberetningen til UFM bliver indberettet en gang årligt. Der er blevet indberettet aktiviteter for 1. og 2. halvår i 2022 vedrørende deltidsuddannelse. Der indberettes kun for de deltagere, der har betalt senest på skæringsdatoen. Samtidigt er der lavet efterindberetning på de aktiviteter, der ikke er indberettet tidligere i de sidste tre finansår. Efterindberetninger vil typisk være betalinger, der er kommet ind efter skæringsdatoen. Ligeledes er der lavet korrektioner af tidligere indberettede aktiviteter de sidste tre finansår. Korrektionerne vil typisk være at en indberettet (betalt) aktivitet er blevet krediteret efterfølgende.

Formålet med indberetningerne til Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) og Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) er primært at få tilskud fra Staten.

Formålet med indberetningen til Danmarks Statistik (DST) er at have et landsdækkende datagrundlag på deltidsområdet, som kan danne grundlag for den offentlige debat og forskning mv.

UFM deltidsindberetning-analyse

Klik her

Alle SDU Analytics' analyser

Klik her

Redaktionen afsluttet: 28.10.2022