Skip to main content

Rengøring

På denne side kan du læse mere om: 

 • Generel information om rengøring  - hvad omfatter den, tidspunkt, rengøring på helligdage samt rengøring efter arrangementer.
 • Hvad du  selv skal sørge for,  for at rengøringen kan udføres og leve op til kvalitetskravene.
 • Vinduespolering  - hvor ofte og hvornår.

Rengøring

 • Al rengøring udføres i nåhøjde (180 cm), medmindre andet er nævnt.
 • Ved grundig gulvvask og støvsugning af tæpper forstås fra væg til væg.
 • Ved soignering af gulve og tæpper forstås fjernelse af synlige pletter og skidt.
 • Kun frie flader rengøres. Det er brugerens eget ansvar at sørge for, at disse flader er ryddet på de(n) dørmærkaten afkrydsede dage.
 • Al rengøring på alle SDUs adresser udføres i tidsrummet fra kl. 05.00-18.00.
 • I møde- og undervisningslokaler, toiletter, klassificeret laboratorier og undervisnings laboratorier samt kantiner, skal rengøringen være afsluttet inden kl. 08.00.
 • Kontorer og fællesarealer rengøres efter kl. 08.00.
 • Dagen(e) for og typen af rengøring kan aflæses på klistermærker opsat ved alle døråbninger.
Rengøringsdage på kontorer, der falder på en helligdag, gennemføres senest 2 hverdage efter – dog KUN på kontorer.

Rengøring før, under og efter arrangementer , som er en del af ordinær virksomhed kan bestilles med 14 dages varsel via 8888@sdu.dk.

Ved arrangementsplanlægning hvor Teknisk Service er inddraget, er rengøring sikret.

I ugerne 28 til og med 31 samt uge 42 udføres der ikke fuld rengøring. Dette gælder alle arealer på alle SDUs adresser.

Vær opmærksom på at der ikke er nogen rengøring af toiletterne, udelukkende soignering. Det er kun bestemte toiletter der er på planen og soignering omfatter dermed ikke samtlige toiletter.

Soignering af kontorer, køkken og laboratorier omfatter:
 • Tømning af affald.
 • Afstøvning frie flader.
 • Grov opsamling fra gulv.
 • Pletter fjernes på gulv (ikke gulvvask).
 • På tæppebelagte gulve groft opsamles der/let støvsugning ved behov.
Soignering af toiletter omfatter:
 • Aftørring af håndvask, spejl og hylde.
 • Aftørring af anden sanitet.
 • Opfyldning af papir og sæbe.

Hvad skal jeg selv sørge for?

 • Borde, stole og øvrige overflader skal være ryddeligt og tilgængelig for rengøringspersonalet.
 • Hylde og reoler skal ryddes hvis de ønskes rengjort.
 • Ledninger skal fjernes fra gulvarealer.
 • Er din skraldespand fyldt inden den ugentlige rengøring, skal du selv tømme den i de dertil opstillede affaldsspande.
 • Giv rengøringspersonalet plads til at kunne udføre deres arbejde.
 • Private effekter/genstande og lokaleudsmykning.
 • Blomsterpasning og vanding.

Vinduespolering

Vinduespolering foretages 2 gange årligt med 6 måneders imellem.

Vinduespolering ind- og udvendigt foregår indenfor samme måned.

Fejlmelding eller bestilling?

Kontakt da 8888@sdu.dk

Sidst opdateret: 22.08.2022