Skip to main content
Servicesider

Ny analyse på årets bacheloroptag i Danmark

SDU Analytics præsenterede torsdag d. 22. oktober en analyse af universiteternes bacheloroptag på direktionsmødet.

Analysens hovedfokus er optaget på de danske universiteters bacheloruddannelser 2009-2020 og viser overordnet, at der er et stigende antal unge der gerne vil læse en universitetsuddannelse. Sammenholdes udviklingen i optaget 2009-2013 med det stigende antal kandidatdimittender og deres stigende ledighed 6 år efter (2015-2019) tyder noget på, at vi kigger ind i et arbejdsmarked, der i en årrække kan forventes at være under pres, ikke mindst set i lyset af den internationale COVID-19 situation.

Ud over universiteternes optag sætter analysen fokus på SDU’s officielle optag pr. 1. oktober samt kigger bredere på andre områder der giver bacheloroptaget kontekst, herunder befolkningsudvikling af unge samt uddannelsesniveauet generelt i Danmark.

Alle ansatte på SDU har adgang til analysen, der ligger på SDU Analytics hjemmeside.

Find analysen her.

Redaktionen afsluttet: 22.10.2020