Skip to main content
Servicesider

Opdatering af applikation vedr. Tværfaglig forskning på SDU

Der er i PURE blevet lavet en ajourføring af publikationer med DIAS affiliering, hvorfor applikationen Multidisciplinarity in SDUs Research Production er blevet opdateret.

Yderligere er der i applikationen blevet introduceret en fane ’Publication Types’, som viser størrelsesforholdet mellem de tre publikationstyper, der analyseres i applikationen.

I alt dækker de tre publikationstyper (tidsskriftsartikler, bog kapitler og bøger) 76,7% af de publikationer, som SDU udgav i 2020.

Redaktionen afsluttet: 05.05.2021