Skip to main content
Servicesider

Eksamensprotokollister opdateret

Digital liste med data til uddannelsesadministration, eksamensprotokolinformationer fra systemerne stads og digital eksamen.

I forbindelse med opdateringen af Eksamensprotokoller med aktiviteter bedømt i v20, er der følgende ændringer:

  • Listen indeholder bedømmere fra SDU, dvs. Eksaminator og InternMedbedømmer (samt Administrator)
  • Antal bedømte resultater er nu beregnet for den enkelte bedømmer, frem for samlet for hele protokollen
  • Der er tilføjet et filter på bedømmere på fanen ”Aktivitet”, så I kan fremsøge de enkelte bedømmere her
  • Navne på specialestuderende ses på protokolnavnet
  • CPR på bedømmer er fjernet af GDPR hensyn

Bedømmelsesdato mangler for nogle af protokollerne. Vi arbejder på at rette dette.

Kontakt os endelig på mail whitebook@sdu.dk, hvis du har spørgsmål.

Du finder Eksamensprotokol HER.

Redaktionen afsluttet: 26.05.2021