Skip to main content
Servicesider

Hvor bliver de studerende af, som afbryder deres uddannelse?

Uddannelsesanalyse, studerende der forlader SDU – data fra UFMs datavarehus.

Hvad der sker med de studerende, som afbryder deres uddannelse på SDU? Det kan vi for eksempel belyse ved hjælp af data fra UFM's Datavarehus. Herunder er et eksempel lavet med data for udvalgte uddannelser for perioden 2017-2020, efter dialog med kollegaer på Campus Kolding.

Denne mini-analyse bygger på nøgletal fra Datavarehuset om afgange fra og overgange mellem uddannelserne (hvor kommer eleverne fra, og hvor får de til).

Konkret viser data direkte overgange fra én aktivitet til en anden. Nøgletallene følger således, hvad der sker med de studerende umiddelbart efter de afbryder eller færdiggør deres påbegyndte uddannelse.

Personer kan efterfølgende godt afbryde den nye uddannelse de er overgået til, eller påbegynde en ny uddannelse, efter først at være overgået til arbejdsmarkedet. Det fremgår således ikke af denne data, hvad der sker med de studerende på længere sigt.

Afbrudte bachelorstuderende, humaniora

ikon_lagkage

Mange af de humanistiske bachelorstuderende som afbryder deres uddannelse overgår til ny uddannelse efterfølgende (58-75%). Resten overgår til anden aktivitet uden for det danske uddannelsessystem, herunder arbejdsmarkedet.

 

ikon_tavle

Dem som afbryder til fordel for en anden uddannelse har størst tendens til at vælge en anden uddannelsesinstitution end SDU, og kun mellem 12-16% skifter til en uddannelse internt på SDU.

 

ikon_vaerktoej

 

Blandt de afbrudte bachelorstuderende som skifter til en anden uddannelsesinstitution end SDU, ser mange ud til at overgå til professionshøjskoler og erhvervsakademier.

 

Afbrudte kandidatstuderende, humaniora

ikon_lagkage

Cirka en tredjedel af alle afbrudte humanistiske kandidatstuderende i perioden overgår til ny uddannelse (32%). Resten overgår til anden aktivitet uden for det danske uddannelsessystem, herunder arbejdsmarkedet. (68%).

 

ikon_skilt

Blandt de afbrudte kandidatstuderende som overgår til ny uddannelse, overgår omkring halvdelen til nye lange videregående uddannelse (52%), og en fjerdedel (24%) til erhvervsfaglige uddannelser, mens 12% overgår til en mellemlang videregående uddannelse.

 

ikon_tavle

Deriblandt overgår mange af de afbrudte kandidatstuderende som starter ny uddannelse, til et andet uddannelsessted end SDU (74%).

 

 

Færdiggjorte bachelorer, humaniora

Udover frafald er det også muligt at følge, hvad der sker med de studerende som færdiggør deres bacheloruddannelse på SDU, herunder hvilket uddannelsessted de overgår til efterfølgende.

ikon_rulle

Størstedelen af de humanistiske bachelorstuderende, som gennemfører deres bacheloruddannelse på SDU Kolding, ser ud til at studere videre på SDU (70%). Det vil sige, at lidt under en tredjedel går videre til andre uddannelsesinstitutioner (29%).

 

ikon_tavle

Blandt dem som skifter til en anden institution end SDU, overgår de typisk til AU eller KU, men også RUC overtager for eksempel 12% af de studerende, der har taget en bachelor i Designkultur.

 

 

Ovenstående er et eksempel på en databaseret indsigt i, hvad der sker med de studerende efter de falder fra eller færdiggør en uddannelse på SDU.

Har denne type analyse interesse så besøg SDU Analytics frafalds applikation. Denne giver blandt andet mulighed for at fremsøge enkelte uddannelser, og følge trafikken af afbrudte studerendes overgang til videre uddannelse, samt downloade den selekterede data. Se undersiden her.

Tag gerne fat i en af os, hvis I har spørgsmål til applikationen eller data!

Kontaktpersoner:
Agner Holmbjerg Schibler, e-mail: agn@sdu.dk, tel.: 6550 8987
Emilie Lemming Müller, e-mail: emul@sdu.dk,  tel: 6550 3056

 

Redaktionen afsluttet: 27.05.2021